Disse endringene gjelder fra 1. juli

Mange lov- og forskriftsendringer trer som regel i kraft 1. juli og 1. januar. Her er oversikten over regelendringer 1. juli på områdene Simployers juridiske rådgivere dekker.
onsdag 1. juli 2020
Lesetid: 1 Minutt

2020 har startet spesielt, også når det gjelder regelverket arbeidslivet må forholde seg til. På grunn av koronakrisen har det kommet mange regelendringer, ikke minst på permitteringsområdet og regelverket knyttet til sykepenger og omsorgspenger.

Les oppsummering: Sykepenger og foreldrepenger under koronakrisen.

Regelendringer 1. juli 2020

Her har Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgivere oppsummert regelverket som endres fra 1. juli.

  • Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering øker fra 2 til 10 dager med virkning fra 1. september
    • En arbeidstaker som permitteres fra og med 1. september vil få lønn fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager. Etter denne lønnspliktperioden vil arbeidstaker kunne få dagpenger fra NAV så lenge vilkårene for denne stønaden er oppfylt.
  • Ordningen med lønnskompensasjon fra NAV på 18 dager oppheves 31. august
  • Permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober 
  • Ny lov åpner for at bedrifter kan få økonomisk tilskudd dersom de tar permitterte tilbake i jobb
  • Forskriftsending om nullstilling av syke barn-dager.
  • Merverdiavgiftsfritak for dybdejournalistikk
  • Omsetning av ufortollede kjøretøy til bruk på ambassader og konsulater er avgiftsfritt (endring fra 23. juni 2020)
  • Startavskrivning på 10% i saldogruppe d (endring fra 23. juni 2020)

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: