Sykepenger og foreldrepenger under koronakrisen

Reglene for sykepenger og foreldrepenger har blitt endret flere ganger under koronakrisen. Her er oversikten over alle endringene som har kommet mellom 13. mars og 1. juli.
fredag 26. juni 2020
Lesetid: 1 Minutt

13. mars 2020

• Retten til å være hjemme med barn når skoler og barnehage er stengt innføres
• Mulighet til å overføre dager mellom foreldre når skoler og barnehager er stengt
• Redusert arbeidsgiverperiode fra 10 til 3 dager med omsorgspenger innføres
• Dobling av rett til omsorgspenger for alle foreldre

16. mars 2020

• Refusjon av sykepenger fra dag 4 for koronarelaterte tilfeller innføres
• Eget skjema utvikles av NAV slik at arbeidsgiver kan søke refusjon
• Rett til å benytte egenmelding i inntil 16 kalenderdager for alle typer sykdom gis alle ansatte for å unngå overbelastning av fastlegene
• Arbeidsgiver mister muligheten til å frata retten til egenmelding basert på for mange forbrukte tilfeller
• Frist for å sende refusjonskrav utvides til 9 måneder gjelder ut 31.12.20
• NAV yter sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere fra 4 fraværsdag

17. april 2020

• Tap av retten til sykepenger ved reiser i strid med myndighetens bestemmelser innføres
• Foreldre med barn som på grunn av særlige smittevernhensyn må holdes hjemme fra åpne skoler og barnehager får omsorgspenger frem til 30. Juni 2020

1. juni 2020

• Retten til å benytte egenmelding i 16 dager fjernes igjen da trykket på fastlegene ikke er særlig høyt grunnet koronasituasjonen
• Egenmeldingsbruken følger etter dette lov og IA avtale på vanlig måte
• Arbeidsgiver kan igjen frata rett til egenmelding basert på antall tilfeller
• Retten til omsorgspenger for foreldre med barn som på grunn av særlige smittevernhensyn må holdes hjemme fra åpne skoler og barnehager utvides til 31. Desember 2020

1. Juli 2020*

• Antall dager med omsorgspenger nullstilles
• Alle ansatte får like mange dager for 1. Juli – 31. Desemner som de normalt hadde hatt i 2020
• Arbeidsgiverperioden økes igjen til 10 dager for resten av året, dager som arbeidsgiver har betalt før 1. Juli går til fradrag i disse 10 dagene

* Kulepunktet 1. Juli 2020 er ikke bekreftet da forskriften ikke er endret per nå.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: