Arbeidsledige pensjonister kan heve "dobbel lønn"

En 62-åring som neste år kombinerer full pensjon med fullt arbeid kan heve «dobbel lønn» i to år hvis man blir arbeidsledig.
mandag 1. november 2010
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Arbeidsdepartementet bekrefter at reglene vil bli endret, slik at det blir mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden, kombinert med dagpenger. Endringen ble varslet i fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett i begynnelsen av oktober.

Har dere personalhåndbok i din bedrift? Med Simployer personalhåndbok kan ansatte selv sjekke sine rettigheter og plikter når de lurer på noe - uten å kontakte leder eller HR. Les mer her.

Varsler lovendring

- Selve forslaget til lovendring vil komme i en egen lovproposisjon som ennå ikke har blitt lagt frem. Men det er sagt i Statsbudsjettet at dagens samordningsregler mellom folketrygdens alderspensjon og dagpenger vil bli opphevet. Det innebærer at man vil kunne motta dagpenger og alderspensjon samtidig uten avkorting i noen av ytelsene, sier kontorsjef Kristian Heyerdahl i NAV.
Tilsvarende vil også samordningsreglene for ny AFP i privat sektor og dagpenger oppheves, slik at man også kan motta disse ytelsene samtidig uten noen form for avkorting. For AFP i offentlig sektor og dagens AFP i privat sektor vil derimot gjeldende samordningsregler videreføres. Dette innebærer at dagpengene faller helt bort for personer som mottar full slik AFP, og at dagpengene delvis faller bort for personer som mottar redusert slik AFP.

Må følge pålegg

- At man vil kunne motta dobbel lønn er noe satt på spissen, men det er riktig at man vil kunne kombinere full alderspensjon med full dagpengeutbetaling fra 2011 hvis det bebudete lovforslaget blir vedtatt. Likevel er det jo slik at en normal alderspensjon ligger på cirka 60 prosent av tidligere arbeidsinntekt, og dagpenger på samme nivå. Likevel blir det jo 20 prosent mer i lønningsposen ved å kombinere pensjon og dagpenger enn det blir ved å bare fortsette i jobb, sier juridisk rådgiver Atle Torp hos Simployer. Han understreker også at man må følge de pålegg man får fra NAV om arbeidsmarkedstiltak og kurs for å kunne motta dagpenger.
Dette betyr at en person som velger å ta ut pensjon fra fylte 65 år, kombinert med fortsatt jobb, kan bli sagt opp dagen etter vedkommende går av og i praksis motta dagpenger og pensjon fram til normal pensjonsalder på 67 år. Han eller hun vil da i praksis være ute av arbeidslivet to år før pensjonsdagen inntreffer, men likevel motta 20 prosent høyere «lønn» enn da vedkommende var i full jobb.

Endringer i særregler

Det er i dag særregler for dagpengemottakere over 64 år som innebærer at man kan motta dagpenger sammenhengende fra man er 62 til 67 år, altså i fem år. Regjeringen varslet også i Statsbudsjettet at de fra 2011 ville foreslå en avvikling og utfasing av særreglene, slik at dagpengeregelverket for personer over 64 år blir likt det som gjelder for øvrige dagpengemottakere, nemlig med maksimal varighet på inntil 104 uker. Særreglene vil bli beholdt i en overgangsperiode for personer som pr. 1. januar 2011 mottar dagpenger og som har fylt 63 år.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: