Åpner for unntak fra utlysningsplikten ved nedbemanning i staten

Adgangen til å la være å lyse ut statlige stillinger offentlig ble skjerpet inn da statsansatteloven trådte i kraft i fjor sommer. Nå har partene blitt enige om et unntak for nedbemanning.
onsdag 25. april 2018
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske rådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Nærmere ti måneder er gått siden statsansatteloven erstattet tjenestemannsloven av 1983. Den nye loven innebærer en rekke endringer, blant annet når det gjelder unntak fra offentlig utlysning av ledige stillinger.

- Hovedregelen i staten er, og har lenge vært, at ledige stillinger skal lyses ut offentlig. Tidligere var det anledning til å gjøre unntak fra utlysningsplikten i personalreglement, i tillegg til forskrift og tariffavtale. Etter at statsansatteloven trådte i kraft er det ikke lenger anledning til å ha slike generelle unntak i personalreglement. Unntak fra utlysningsplikten må nå fremgå av lov, forskrift eller tariffavtale, sier Simployers juridiske rådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Har dere personalhåndbok i din bedrift? Med Simployer personalhåndbok kan ansatte selv sjekke sine rettigheter og plikter når de lurer på noe - uten å kontakte leder eller HR. Les mer her.

Nytt unntak fra offentlig utlysning ved nedbemanning

Nå har partene i staten blitt enige om en særavtale som åpner for unntak fra kravet om offentlig utlysning dersom virksomheten skal nedbemanne.

- 9. mars sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ut personalmelding om ny særavtale om adgang til å gjøre unntak fra statsansatteloven § 4. Denne avtalen gir statlige virksomheter som er i en nedbemanningsprosess mulighet til å gjøre unntak fra kravet til offentlig utlysning. Dette gjelder når arbeidsgiver ikke finner annen passende ledig stilling å tilby ansatte som står i fare for å bli overtallige. Forutsetningen for å gjøre unntak, er at de lokale partene er enige. I avtalen er det imidlertid presisert at lederstillinger alltid skal lyses ut offentlig, sier Myksvoll Singh.

At det foreligger enighet om intern utlysning bør fremkomme av ansettelsessaken, for eksempel i innstillingen. Dersom partene ikke er enige, må stillingen lyses ut offentlig.

Regelverket skal sikre reell konkurranse

Tidligere var det mange virksomheter som hadde generelle unntak i personalreglement om at visse stillinger eller stillingskategorier kun skulle lyses ut internt. Dette er det ikke anledning til lenger. Det kan heller ikke fastsettes i personalreglement at midlertidig ansatt kan ansettes fast uten ny offentlig utlysning.

- Med statsansatteloven har man altså strammet inn på muligheten til å gjøre unntak fra utlysningsplikten. Begrunnelsen for dette er blant annet å sikre ivaretakelsen av kvalifikasjonsprinsippet, som nå er lovfestet og går ut på at det er den best kvalifiserte som skal ansettes i en ledig stilling. En forutsetning for å få den best kvalifiserte er nettopp at ledige stillinger lyses ut bredt slik at man sikrer reell konkurranse om stillingene, sier Myksvoll Singh.

Unntak for midlertidige stillinger

Når det gjelder midlertidige stillinger, er det lagt inn noen unntak i statsansatteloven.

- Utlysningsplikten gjelder ikke dersom man skal ansette noen midlertidig i inntil seks måneder. Det samme gjelder ved midlertidig ansettelse inntil ett år, forutsatt at dette er fastsatt i personalreglementet. I disse tilfellene kan altså utlysning unnlates helt eller man kan velge å kun lyse ut internt. Dette er regulert i statsansatteloven § 7. En klar forutsetning for at utlysningsplikten ikke skal gjelde i disse tilfellene er at man har grunnlag for midlertidig ansettelse, sier Myksvoll Singh.

Er dette fortsatt uklart?

Er disse reglene fortsatt uklare eller har du bare behov for en gjennomgang av disse og andre nye regler i statsansatteloven? Meld deg på vår fagdag om ny lov om statens ansatte.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: