Våre produkter og tjenester

Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag, er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.

 

Essential

Inntil 50 medarbeidere

Professional

Inntil 100 medarbeidere

Enterprise

Fra 100 medarbeidere
Grunnleggende moduler for å sikre HR-masterdata, sentral personalforvaltning og legge til rette for håndtering av GDPR.
Personalregister done done done
Organisasjon done done done
Personaldokumenter done done done
Kompensasjon done done done
HR-årshjul   done done
Multiple godkjenner-roller     done
Avansert rolletilgang     done
Få strukturert tilgang og overisikt på dine personaldata.
Standard rapporter done done done
Insight dashboard   done done
Analytics API     done
Sikre enhetlig informasjon ut til ulike roller/ ansatte, være seg lover og regler, interne policies og retningslinjer samt ansattfordeler.
Personalhåndbok done done done
HMS-håndbok done done done
Lederhåndbok   done done
Enkel fraværsregistrering for medarbeidere samt kontroll og oversikt for ledere og HR.
Ferie, fri & permisjon   done done
Sykefravær   done done
Sykefraværsoppfølging   done done
Digitalisert, oversiktlig og enkel oppfølging av nyansettelser og avslutning av arbeidsforhold.
Onboarding   done done
Offboarding   done done
Arbeidskontrakter   done done
Mål pulsen på din organisasjon gjennom kvantitative målinger og kvalitative samtaler.
Engasjement - pulsmålinger   done done
Dialog - medarbeidersamtaler   done done
Få kontroll på sertifikater, identifisert kompetansegap og legg utviklingsplaner
Formelle kompetanser     done
Knytt viktige HMS prosesser tettere til HR-arbeidet.
HMS-prosesser   done done
Avviksregistrering   done done
Digital løsning som forenkler arbeidet med tidsregistrering og bemanningsplanlegging
Tidsregistrering   done done
Bemanningsplanlegging     done
Det er mange ulike behov knyttet til integrasjoner og dataflyt. Dette er bare et eksempel. Kontakt oss, så finner vi en løsning.
Rest APIs - Read   done done
Rest APIs - Read/write   done done
IDP Access Enterprise     done
Er du kunde av Simployer så er det visse produkter og tjenester som alltid følger med - uansett.
iOS og Android-app done done done
Brukersupport done done done