Simployer Marketplace

Endringer i egen organisasjon

Har dere interne endringer i organisasjonsstrukturen deres, lederbytte, opprettelse av nye avdelinger eller juridiske enheter?

Da er det viktig at dere tenker helhet i Simployerbasen med alle moduler dere har, og mht eventuelle integrasjoner mot andre systemer.  

Ønsker du at vi hjelper deg i gang? Ta kontakt med oss.

Oppsett av organisasjon
Simployer HRM
Etter avtale
Ta kontakt for mer informasjon og pris

Mer informasjon, eller ønsker du å bestille?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.