Simployer Marketplace

Systemopplæring i Simployer HRM

Har dere behov for kurs/opplæring i bruk av Simployer? Dette kurset er tilpasset dere som har benyttet systemet en stund, men ønsker ny opplæring for å sikre optimal bruk.

Kurs for sluttbrukere (primært ledere) i Simployer HRM:

  • Kursing av sluttbrukere (primært ledere). Simployer har vært i bruk i organisasjonen en stund allerede, men organisasjonen ønsker nytt fokus på brukeradopsjon.
  • Praktisk bruk av systemet i kundens hverdag.

Kurset kan holdes i alle Simployer HRM-moduler, med unntak av Simployer Tid & Plan.
Kursets innhold (moduler) og antall gjennomføringer avtales mellom kunde og konsulent.
Pris på kurs hos kunde forutsetter 1 konsulent. er det behov for flere konsulenter, må pris settes separat.

Kurset kan holdes både digitalt og hos kunde. Hvis kurset holde hos kunde tilkommer kostnader for reise.

Systemopplæring
Simployer HRM
2-4 timer
Pris etter avtale

Mer informasjon, eller ønsker du å bestille?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.