Simployer Marketplace

Onboarding ved bruk av Simployer HRM

Skreddersydd kurs for virksomheter med modulen Simployer onboarding. Kurset kombinerer systemopplæring med faglig innhold for å gjøre lederne trygge på systemet, rutiner og regelverk når de tar i mot nyansatte.

Simployer onboarding gir lederne varsel om de ulike oppgavene som skal utføres gjennom onboardingsløpet. Men det hjelper lite med et godt HRM-system hvis de faktiske prosessene og lederens handlemåte ikke henger sammen med hva HRM-modulen legger opp til. Det er derfor viktig at lederne er bevisst betydningen av god onboarding. Dersom lederne ikke forstår dette, kan dere risikere at onboardingsmodulen ikke blir brukt riktig eller i verste fall ikke blir brukt i det hele tatt.

Vi vet også at det er mange ledere som er usikre på rekkevidden av den styringsretten de har i arbeidsforholdet, herunder hvilket handlingsrom de har i prøvetiden. En slik usikkerhet fører lett til at lederne blir passive og dermed unnlater å ta tak i situasjoner der de kunne vært tydelige. I tillegg til opplæring i bruk av HRM-modulen, vil dette kurset derfor også gi lederne faglig påfyll slik at de blir tryggere i sin lederrolle.

Kursinnhold:

Vi tar alltid en prat med deg før kurset slik at det best mulig er tilpasset deres situasjon. Innhold og tidsbruk avklarer vi med deg med utgangspunkt i disse hovedpunktene:

 • Gjennomgang av HRM-onboarding
  • Modulen onboarding som del av HRM-løsningen
  • Slik bruker du som leder «onboarding» best mulig
 • Styringsrett og betydningen av prøvetid
  • Praktiske eksempler på hva leder kan gjøre i kraft av styringsretten
  • Viktige begrensninger i styringsretten
  • Arbeidsmiljølovens regler om prøvetid
 • Betydningen av å gjennomføre en god onboarding
  • Onboarding som et nyttig lederverktøy
  • Praktiske råd og tips for effektive onboardingsrutiner
 • Arbeidsavtalemodulen i HRM-systemet
  • Sammenhengen mellom HRM-modulene om arbeidsavtaler og onboarding
  • Ledernes rolle knyttet til arbeidsavtalemodulen
  • Arbeidsmiljølovens regler om inngåelse, innhold og endring av arbeidsavtale


Priseksempler:

 • Digitalt: Inntil 2 timer – NOK 14 000,- + mva 
 • Onsite: Inntil 4 timer – NOK 19 000,- + mva + reiseutgifter
Fag-/systemopplæring
Simployer HRM
2-4 timer
Pris etter avtale

Mer informasjon, eller ønsker du å bestille?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.