Simployer Marketplace

Bli bedre til å håndtere sykefravær i Simployer HRM

Skreddersydd kurs for virksomheter med Simployer sykefraværsoppfølging. Kurset kombinerer systemopplæring og faglig innhold for å gjøre lederne trygge på systemet, rutiner og regelverk når de skal følge opp syke medarbeidere.

Simployer sykefraværsoppfølging gir lederne varsel om å innkalle til samtaler om fraværet, til møte for å lage oppfølgingsplan og til dialogmøter (med og uten NAV).
For at lederne skal få utnyttet løsningen maksimalt må de forstå hvorfor de skal utføre de handlingene systemet legger opp til. Til slutt vil man da få til en oppfølging der man finner gode løsninger for å gjøre fraværet kortest mulig i hvert enkelttilfelle.   

Hvorfor ta dette kurset:

 • Øke kompetanse på fagområdet:
  Vi vet at det er mange misforståelser knyttet til rettigheter og plikter ved sykefravær. I mange tilfeller fører dette til at lederne blir passive. Disse misforståelsene vil vi rydde av veien, slik at leder kan ta tak i oppfølgingen hensiktsmessig innenfor det regelverket som faktisk gjelder.
 • Øke kompetanse på Sykefravær-modulen i Simployer:
  Lederne får full oversikt over alle detaljene i løsningen, samt oversikt over hva som gjelder i regelverket. På den måten får de et større handlingsrom som erfaringsmessig vil gi resultater i lavere sykefravær.


Forslag til fagtemaer som blir gjennomgått ved siden av selve systemløsningen:

 • Vanlige misforståelser ved sykmelding
  • Hva betyr sykmelding og hvordan kan den håndteres?
  • Kan en sykmelding fra lege diskuteres, eller i ytterste konsekvens bestrides?
  • Gradering av sykmelding, aktuelle varianter av praktisk gjennomføring og hvilke tiltak?
 • Krav som stilles til partene i oppfølgingen
  • Hvilke spørsmål kan man stille og når må lege bidra?
 • Prosess for oppfølging av sykmeldte
  • Oppfølgingsplan, aktuelle tiltak, dialogmøter og kommunikasjon med NAV
 • Oppfølging utover 12 måneder og hyppig korttidsfravær
  • Oppsigelse ved sykefravær

Hvilke temaer en skal velge kan variere, men erfaringen er at dette er vanlige utfordringer uavhengig av sektor og bransje. Vi tar alltid en prat med deg før kurset slik at det best mulig er tilpasset deres situasjon.

 

Priseksempler:

 • Digitalt: Inntil 2 timer – 14 000,- + mva 
 • Onsite: Inntil 4 timer – 19 000,- + mva + reiseutgifter
Fag-/systemopplæring
Simployer HRM
2-4 timer
Etter avtale

Mer informasjon, eller ønsker du å bestille?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.