Videokurs

Reiseregninger og reiseutgifter – pendling

Lær forutsetningene som må være på plass for å defineres som pendler, og hvilke kostnader arbeidsgiver kan dekke skattefritt for pendling innenlands.

På dette kurset lærer du hva som definerer en til pendler i forhold til vedkommendes sivilstand, bolig på bosted og arbeidssted og faktiske reiser til hjemstedet. Du lærer også reglene rundt fradragsrett og hvilke utgifter arbeidsgiver kan dekke uten beskatning.

Videokurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Definisjon på en pendler
  • Hva skal anses som merutgifter
  • Avgrensning pendling og yrkesoppdrag
  • Om arbeidsgivers utgiftsdekning av kost-, losji- og besøksreiser
  • Innrapportering på a-meldingen

Les mer

For å gi den som skal behandle en reiseregninger en god faglig forståelse, arrangerer vi i november 2023 fem forskjellige digitale kurs om forskjellige tema relatert til reiseutgifter og reiseregninger.

Du kan selvfølgelig velge å bare ta dette ene kurset, men vi anbefaler at du tar hele serien. Alle kursene inngår også i abonnement på digitale kurs - Lønn. Med abonnement sikres du jevnlig faglig oppdatering slik at fagkompetansen din stadig utvikles.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere og andre som behandler og attesterer reiseregninger

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1 time skatt/avgift. Revisor: 1 time skatt.

Product instructors

Kursholdere

Tor Arne Furuseth

Tor Arne Furuseth

Tor Arne startet som rådgiver hos Simployer 1998. Han har bakgrunn fra skatteetaten og er utdannet ved Skatteetatskolen og Universitetet i Oslo.