<div class='sfs-container'>

Videokurs

Reiseregninger og reiseutgifter - diett på reiser med overnattning, innland og utland

Lær om reglene for diett på reis er innenlands og i utlandet med overnatting etter statens satser og om skattereglene for slik diett.

På kurset lærer du hva den reisende kan kreve av diett, nattillegg og kompensasjonstillegg på reiser både i Norge og i utlandet etter statens særavtaler for reise. Du lærer også hvordan arbeidsgivers dekning skal behandles med tanke på skatt, arbeidsgiveravgift og innrapportering.

Videokurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

0/5
</div>
<div class='sfs-container'>

Dette lærer du:

  • Arbeidstakers krav på diett, nattillegg og kompensasjonstillegg etter statens satser
  • Hvor stor del av godtgjørelsene som kan utbetales trekkfritt for de forskjellige døgn
  • Reglene knyttet til måltidsfradrag
  • Om arbeidstakers krav på nattillegg ved reiser i Norge
  • Om arbeidstakers krav på kompensasjonstillegg ved reiser i utlandet

Les mer

For å gi den som skal behandle en reiseregninger en god faglig forståelse, arrangerer vi i november 2023 fem forskjellige digitale kurs om forskjellige tema relatert til reiseutgifter og reiseregninger.

Du kan selvfølgelig velge å bare ta dette ene kurset, men vi anbefaler at du tar hele serien. Alle kursene inngår også i abonnement på digitale kurs - Lønn. Med abonnement sikres du jevnlig faglig oppdatering slik at fagkompetansen din stadig utvikles.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere og andre som behandler og attesterer reiseregninger

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1 time skatt/avgift. Revisor: 1 time skatt.
</div>
<div class='sfs-container'>

Product instructors

Kursholdere

Tor Arne Furuseth

Tor Arne Furuseth

Tor Arne startet som rådgiver hos Simployer 1998. Han har bakgrunn fra skatteetaten og er utdannet ved Skatteetatskolen og Universitetet i Oslo.

</div>