Videokurs

Reiseregninger og reiseutgifter - bilgodtgjørelse

Lær om arbeidstakers rett til bilgodtgjørelse etter statens satser, og hvordan godtgjørelsen skal behandles i forhold til skattereglene.

På dette kurset lærer du å skille mellom arbeidsreise og yrkesreise, noe som er en forutsetning for å kunne utbetale bilgodtgjørelse korrekt. Du lærer også hva som kan kreves etter statens satser, og hvordan dette skal behandles etter skattereglene.

Videokurs

Ikke til salgs

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva slags reiser som gir rett til bilgodtgjørelse etter statens satser
  • Hva slags reiser gir som gir rett til skattefri bilgodtgjørelse
  • Hva som regnes som yrkesreiser
  • Hva reiseregningen skal inneholde relatert til kjøring med egen bil i jobben

Les mer

For å gi den som skal behandle en reiseregninger en god faglig forståelse, arrangerer vi i november 2023 fem forskjellige digitale kurs om forskjellige tema relatert til reiseutgifter og reiseregninger.

Du kan selvfølgelig velge å bare ta dette ene kurset, men vi anbefaler at du tar hele serien. Alle kursene inngår også i abonnement på digitale kurs - Lønn. Med abonnement sikres du jevnlig faglig oppdatering slik at fagkompetansen din stadig utvikles.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere og andre som behandler og attesterer reiseregninger

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1 time skatt/avgift. Revisor: 1 time skatt.

Product instructors

Kursholdere

Øivind Elvestad

Øivind Elvestad

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Simployer. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.

Les mer om Øivind