Direktesendt kurs

Nye krav til arbeidsavtaler - 6. juni

Nye krav til innhold i arbeidsavtaler fra 1. juli 2024

Fra 1. juli innføres det endringer i arbeidsmiljøloven som stiller nye krav til innhold i arbeidsavtaler. Arbeidsavtalene blir mer omfattende, og eksisterende maler for arbeidsavtaler må endres innen 1. juli.Bli med på vårt nyhetskurs og få kontroll på hva avtalene må inneholde og hvordan de bør formuleres, slik at arbeidsgivers styringsrett ivaretas! 

Passer ikke datoen? Dette kurset sendes også direkte 28. mai. Les mer og meld deg på her!

Direktesendt kurs

06.06.24 10:00 1,5 time Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 1 990,- (unntatt MVA)
Inngår også i abonnement:
HR

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvilke opplysninger som må stå i arbeidsavtalen - Hva er nytt?
  • Om forslag til nye formuleringer i arbeidsavtalen
  • Når arbeidsavtalen skal inngås - nye tidsfrister
  • Hva du må gjøre med eksisterende arbeidsavtaler
  • Hvor lang prøvetid som kan avtales med midlertidig ansatte

Les mer

Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli
I tråd med EUs arbeidsvilkårsdirektiv stilles det fra 1. juli nye krav til hva en arbeidsavtale skal inneholde. Reglene skal gi arbeidstakere mer forutsigbarhet når det gjelder arbeidsvilkår, rettigheter og tilgjengelige goder. Det er nå mange nye opplysninger som skal inn i arbeidsavtalen. Blant annet skal arbeidsgiver opplyse om alt betalt fravær, fremgangsmåten ved opphør av arbeidsforhold og ordninger for vaktendringer. Det blir kortere frister for når en arbeidsavtale skal være på plass, og det blir endringer i varigheten av prøvetid for midlertidig ansettelse.

 

Utforming avgjørende for å sikre arbeidsgivers styringsrett
Regelendringene fører til at arbeidsavtalen blir mer omfattende. Det blir derfor viktig at virksomheter med maler for arbeidsavtaler nå oppdaterer disse. Det blir også svært viktig å tenke gjennom hvordan arbeidsavtalene utformes, slik at de blir så klare og tydelige som mulig, samtidig som arbeidsgiver ikke begrenser sin egen styringsrett.

 

Vi gir deg oversikten du trenger!
I dette kurset vil du lære om regelendringene og de nye kravene som stilles til arbeidsavtalens innhold fra 1. juli. Du vil også lære hvordan du utformer arbeidsavtalen, slik at arbeidsgivers styringsrett ikke begrenses. Det blir i tillegg god tid til å stille spørsmål og få svar i løpet av direktesendingen. Bli med torsdag 6. juni kl.10:00-11:30!

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1,5t rettslære. Revisor: 1,5t annet

Product instructors

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Simployer og arbeidsrettsområdet siden 1996.