Klasseromskurs

Ny som lønnsmedarbeider

Praksis og nødvendig teori hånd i hånd

Simployers innføringskurs i lønnsarbeid er for deg som er ny i faget. Kurset gir deg oppgaveforståelse og juridisk rammeverk. Du får både kontroll over det praktiske arbeidet og ansvaret som lønnsmedarbeider.

I løpet av dette kurset på 2 dager fyller vi ut den fiktive, men realistiske lønnsslippen til «Ola Nordmann». Det enkelte tema som gjennomgås relateres til lønnsslippen. Dermed blir læringen både svært praktisk og relevant og vil gjøre deg trygg på å håndtere lønnskjøringer på egen hånd.

Kurset er tilpasset nybegynnere med god tid til øvelser, repetisjon og retter fokus mot læring av sammenhenger og helhetsforståelse.

Klasseromskurs

Oslo - Scandic St. Olavs plass 09.11.22 09:00 2 dager à 7 timer Ledige plasser
Bestill kr. 7 790,- (unntatt MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Gode rutiner for behandling av lønn og andre ytelser 
  • Korrekt behandling av lønnarter 
  • Om skattetrekk, arbeidsgiveravgift og a-meldingen 
  • Korrekt beregning av sykepenger 
  • Reglene for de vanligste ytelsene til ansatte 

Product Program

Program - dag 1 - 9. november 2022

Program - dag 2 - 10. november 2022

Hvem passer dette for?

Nye lønnsmedarbeidere eller litt mer erfarne som trenger oppfriskning av det grunnleggende.

Product instructors

Kursholdere

Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Les mer om Espen
Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Les mer om Atle