Videokurs

Få nyansatte raskt i gang – slik sikrer du en god onboarding og prøvetid

Slik reduserer du turnover og sikrer viktig kompetanse!

Kampen om å få tak i de beste talentene er tøff. Og selv om du lykkes med å finne drømmekandidaten og arbeidsavtalen blir underskrevet, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår! Hvordan du legger opp et onboardingsløp kan faktisk være avgjørende for om den nye medarbeideren lykkes i arbeidet og blir værende. I dette kurset lærer du hvordan du gjennomfører onboarding på optimalt vis, slik at du ivaretar både virksomhetens og den nye medarbeiderens interesser på sikt! 

Videokurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva onboarding egentlig innebærer
  • Hvilke vurderinger du må ta i forkant av onboarding
  • Om fasene i onboardingsprosessen
  • Hvorfor en god onboardingprosess er viktig – og hvorfor spesielt viktig nå?
  • Om oppfølging av ansatte i og utenfor prøvetid
  • Særskilt om prøvetid

Les mer

Det er viktig å ta vare på de ansatte i virksomheten. Det er en etablert sannhet, men det har vist seg å være ekstra viktig den seneste tiden. Og en god onboarding er et viktig verktøy i arbeidet med å ivareta folkene dine.  

Uavhengig om den nyansatte er ny i arbeidslivet eller har lagt noen år bak seg, legger et godt mottak av nyansatte selve grunnlaget for godt kollegaskap, rollemestring og ikke minst tilhørighet til den nye arbeidsplassen. En god prosess kan også redusere selskapets turnover og kan legge grunnlaget for at medarbeidere blir lenger i virksomheten. Kurset tar for seg onboardingsprosessen, steg for steg, slik at opplevelsen blir god - både for virksomhet, leder og ikke minst, den nye medarbeideren.  

I dette kurset vil rådgiver i HR og ledelse, Fam Camilla Viksand Manson og juridisk rådgiver Ragni Myksvoll-Singh gjennomgå hvordan du bør følge opp den nyansatte – praktisk og juridisk. Vi gjennomgår vurderingene du må gjøre i forkant, fasene i onboardingsprosessen og oppfølging av den nyansatte i og utenfor prøvetiden. Du får også konkrete tips til hvordan du kan skape den beste onboardingsopplevelsen. 

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t øvrig. Revisor: 1t annet.

Product instructors

Kursholdere

Fam Camilla Viksand Manson

Fam Camilla Viksand Manson

Fam har flere års erfaring fra HR-feltet, blant annet 10 år som HR-ansvarlig i privat sektor. I tillegg har hun erfaring med ulike HR-problemstillinger i arbeid som tillitsvalgt.  

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).