Simployer Faghjelp

Lønn Medium

Med Simployers Faghjelp for lønn får du tilgang til en omfattende «verktøykasse» som hjelper deg med alle de utfordringene lønnsmedarbeidere møter på i hverdagen.

Prøv Faghjelp gratis

Vi hjelper deg med å være en god lønnsmedarbeider

Lønn Medium passer for deg som har ansvar for beregning av sykepenger og feriepenger, men også jobber med trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker.

Lønn Medium består av en stor samling artikler, skjemaer og videoer som forklarer lovene og reglene innenfor disse områdene.

Du kan diskutere faglige spørsmål med andre lønnsmedarbeidere i Norges største lukkede nettforum. Vi varsler deg også så raskt det kommer endringer i lover og regler innenfor ditt fagfelt.

Noen av temaene som dekkes i Lønn Medium er refusjoner fra NAV, omsorgspenger, arbeidsgiverperioden, sykepenger, feriepenger, diett, reiseregninger, naturalytelser, pendlere, bilgodtgjørelse, lønnsytelser/godtgjørelser.

Med Lønn Medium får du tilgang til:

  • Lønn info
  • Sykepengeordnignen
  • Ferieloven
  • Landets største fagforum
  • Varslinger om endring i lov og praksis
  • Skjemaer og maler
  • Gratis webinar
  • Tilgang til bredt kurstilbud innen fagfeltet

Ønsker du mulighet til å stille spørsmål og drøfte problemstilligner med våre rådgivere må du velge Lønn Premium

1:1 support med våre eksperter

Med et av våre Premium-produkter kan du diskutere direkte med våre juridiske rådgivere på telefon og e-post.

Se våre rådgivere

Prøv Faghjelp gratis

Liker du å teste før du kjøper? Ikke noe problem! Fyll ut skjemaet og få gratis tilgang til Faghjelp i tre dager.

Prøveabonnementet er uten forpliktelser for deg og tilgangen opphører automatisk etter tre dager.