Faghjelp for HR-studenter

Vil du vite mer?

Gratis støtteverktøy for deg som er HR-student

Faghjelp for HR-studenter er en nyttig tjeneste for deg som studerer HR eller ledelse. Enten du skriver på en oppgave eller er ute i praksis i arbeidslivet, vil du alltid ha rask tilgang til et verktøy som gir deg svar på ulike HR-problemstillinger og faglig støtte når du trenger det.

En søkemotor for HR

I Faghjelp for HR-studenter dekkes både den juridiske siden av HR-faget, men også den praktiske delen. Så hvis du enten lurer på hvordan en lovtekst i Arbeidsmiljøloven skal tolkes eller hvordan man skal gå frem i en HR-prosess, er svaret kun et søk unna.

Svaret får du eksempelvis i form av en artikkel, video eller veiviser som er utviklet av Simployers erfarne rådgivere innen HR og ledelse. Våre rådgivere sørger også for at alt innhold er oppdatert etter gjeldende regleverk og vil varsle deg hvis det skjer lovendringer som er relevante for HR.

Du kan også diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre HR-kollegaer i vårt populære fagforum!

Faghjelp for HR-studenter består av:

question_answer

Fagforum

article

Artikler

ondemand_video

Videoer

list

Sjekklister og veivisere

auto_awesome

Interaktive verktøy

style

Maler og skjemaer


Noen av temaene vi dekker:

  • Utfordringer ved bruk av hjemmekontor og fleksible løsninger
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Rekruttering og offboarding
  • Onboarding og reboarding
  • Omorganisering og endringsledelse
  • Arbeidstid
  • Personvern
  • Sykefraværsoppfølging
  • Mangfold og likestilling

Er du student og ønsker tilgang til Faghjelp for HR-studenter?

Fyll ut skjemaet og du vil bli kontaktet av en av våre medarbeidere som setter opp tilgangen din.

OBS! Tilgang til dette gratis støtteverktøyet krever gyldig studentbevis, og må vises ved etterspørsel.