Simployer Faghjelp

HMS Mini

Med Simployers Faghjelp for HMS får du tilgang til en «verktøykasse» som hjelper deg med alle de utfordringene du som har et HMS-ansvar møter på i hverdagen.

Prøv Faghjelp gratis

Vi gjør det enklere for deg å jobbe med HMS

HMS Mini passer for deg som har et ansvar for å planlegge og drive et godt HMS-arbeid i en virksomhet.

Enten du er leder, verneombud eller jobber med HR/HMS, vil du finne svaret på dine spørsmål og problemstillinger i HMS Mini.

HMS Mini består av en stor samling artikler, skjemaer og videoer forklarer lover og regler innenfor HMS-området på en enkel og praktisk måte.

Du kan diskutere HMS-spørsmål med andre kollegaer i Norges største lukkede nettforum. Vi varsler deg også så raskt det kommer endringer i lover og regler innenfor fagfeltet.

Noen av temaene som dekkes i HMS Mini er systematisk HMS arbeid, roller i HMS arbeidet, sikkerhet, kjemikalier, innemiljø, ytre miljø, psykososiale faktorer, nestenulykker, skader og ulykker, sykefravær og opplæring.

Med HMS Mini får du tilgang til:

  • Praktisk HMS
  • Landets største fagforum
  • Varslinger om endring i lov og praksis
  • Skjemaer og maler
  • Gratis webinar
  • Tilgang til bredt kurstilbud innen fagfeltet

Ønsker du mulighet til å stille spørsmål og drøfte problemstilligner med våre rådgivere må du velge HMS Premium

1:1 support med våre eksperter

Med et av våre Premium-produkter kan du diskutere direkte med våre juridiske rådgivere på telefon og e-post.

Se våre rådgivere

Prøv Faghjelp gratis

Liker du å teste før du kjøper? Ikke noe problem! Fyll ut skjemaet og få gratis tilgang til Faghjelp i tre dager.

Prøveabonnementet er uten forpliktelser for deg og tilgangen opphører automatisk etter tre dager.