Simployer gjør det enklere å drive godt arbeidsmiljøarbeid

Faghjelp for HMS

Usikker på regelverket? Lurer du på hvordan du skal gå fram i det praktiske HMS-arbeidet? Med Faghjelp for HMS har du tilgang til Simployers erfarne rådgivere når behovet for støtte oppstår!

Et godt og riktig fokus på HMS-arbeid er helt sentralt i alle virksomheter.

Det er flere roller som er involvert i HMS-arbeidet, som ledere, verneombud og HR/HMS.

Med Simployers Faghjelp for HMS finner du svar på dine spørsmål og problemstillinger, uansett hva slags rolle og behov du eller din virksomhet har i hverdagen.

Leder skal:

 • Etablere og drive systematiske arbeidsmiljøprosesser som opplæring, kartlegging og risikovurdering, avvikshåndtering og årlig HMS-gjennomgang
 • Sørge for ivaretakelse av medarbeidere ved oppfølging, utvikling og tilrettelegging
 • Sørge for at virksomheten følger lover og regler
 • Holde seg oppdatert på trender/best practice og etablere gode interne rutiner

Verneombudet skal:

 • Være en kompetent rådgiver på for ledere og medarbeidere
 • Påse at arbeidsmiljøet er i henhold til lover og regler
 • Påse at det drives et systematisk arbeidsmiljøarbeid med ønsket effekt
 • Påse at alle har nødvendig opplæring, øvelse, utstyr og kompetanse

HR/HMS-medarbeider skal:

 • Bygge opp og vedlikeholde et system som sikrer at virksomheten driver et systematisk HMS-arbeid
 • Arrangere valg av verneombud og etablering av arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Sørge for nødvendig HMS-opplæring for ledere, verneombud, AMU-medlemmer og medarbeidere
 • Drifte AMU
 • Iverksette medarbeideroppfølging og kartlegging i form av medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser
Med Simployers Praktisk HMS får du tilgang til en «verktøykasse» som hjelper deg med HMS-utfordringene i hverdagen.
 • Du har alltid har rask tilgang til faglig støtte fra Norges ledende rådgivere innen HR/HMS- og ledelse
 • Du blir varslet når det skjer endringer i lover og regler
 • Du kan diskutere arbeidsmiljø og HMS med andre i landets største fagforum
 • Du får tilgang til artikler, maler, videoer og nyttige digitale verktøy

1:1 support med våre eksperter?

Med et av våre Premium-produkter kan du diskutere direkte med våre juridiske rådgivere på telefon og e-post. Våre eksperter har omfattende erfaring og kompetanse innen HR, personal, lønn okonomi og HMS.

Se våre rådgivere

La oss kontakte deg!

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.