Simployer gjør det enklere å drive godt arbeidsmiljøarbeid

Faghjelp for HMS

Usikker på regelverket? Lurer du på hvordan du skal gå fram i det praktiske HMS-arbeidet? Med Faghjelp for HMS har du tilgang til Simployers erfarne rådgivere når behovet for støtte oppstår!

Et godt og riktig fokus på HMS-arbeid er helt sentralt i alle virksomheter.

Det er flere roller som er involvert i HMS-arbeidet, som ledere, verneombud og HR/HMS.

Med Simployers Faghjelp for HMS finner du svar på dine spørsmål og problemstillinger, uansett hva slags rolle og behov du eller din virksomhet har i hverdagen.

Leder skal:

 • Etablere og drive systematiske arbeidsmiljøprosesser som opplæring, kartlegging og risikovurdering, avvikshåndtering og årlig HMS-gjennomgang
 • Sørge for ivaretakelse av medarbeidere ved oppfølging, utvikling og tilrettelegging
 • Sørge for at virksomheten følger lover og regler
 • Holde seg oppdatert på trender/best practice og etablere gode interne rutiner

Verneombudet skal:

 • Være en kompetent rådgiver på for ledere og medarbeidere
 • Påse at arbeidsmiljøet er i henhold til lover og regler
 • Påse at det drives et systematisk arbeidsmiljøarbeid med ønsket effekt
 • Påse at alle har nødvendig opplæring, øvelse, utstyr og kompetanse

HR/HMS-medarbeider skal:

 • Bygge opp og vedlikeholde et system som sikrer at virksomheten driver et systematisk HMS-arbeid
 • Arrangere valg av verneombud og etablering av arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Sørge for nødvendig HMS-opplæring for ledere, verneombud, AMU-medlemmer og medarbeidere
 • Drifte AMU
 • Iverksette medarbeideroppfølging og kartlegging i form av medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser
Med Simployers Praktisk HMS får du tilgang til en «verktøykasse» som hjelper deg med HMS-utfordringene i hverdagen.
 • Du har alltid har rask tilgang til faglig støtte fra Norges ledende rådgivere innen HR/HMS- og ledelse
 • Du blir varslet når det skjer endringer i lover og regler
 • Du kan diskutere arbeidsmiljø og HMS med andre i landets største fagforum
 • Du får tilgang til artikler, maler, videoer og nyttige digitale verktøy

Liker du å teste før du kjøper? Ikke noe problem! Du kan prøve Faghjelp gratis i tre dager

1:1 support med våre eksperter?

Med et av våre Premium-produkter kan du diskutere direkte med våre juridiske rådgivere på telefon og e-post. Våre eksperter har omfattende erfaring og kompetanse innen HR, personal, lønn okonomi og HMS.

Se våre rådgivere

Alle Faghjelp-moduler

Faghjelp er en modulbasert digital kunnskapsbase, med faglig støtte innen en lang rekke temaer.

Vi har satt sammen noen ferdige pakker som er tilpasset ulike roller. Hvis disse pakkene ikke passer helt for deg, kan vi skreddersy en Faghjelp-løsning etter dine behov.

Se alle Faghjelp-moduler

Prøv Faghjelp gratis

Liker du å teste før du kjøper? Ikke noe problem! Fyll ut skjemaet og få gratis tilgang til Faghjelp i tre dager.

Prøveabonnementet er uten forpliktelser for deg og tilgangen opphører automatisk etter tre dager.