Henrik Syse

Filosof, forfatter og forsker

Henrik Syse er filosof, forsker og en av Norges mest brukte foredragsholdere. I tillegg til å forelese om fred, konflikt og internasjonale studier ved Oslo Nye Høyskole, forsker han på etiske spørsmål i forbindelse med væpnede og samfunnsmessige konflikter ved Insitutt for fredsforskning (PRIO).

Henrik Syse er også forfatter, og han har utgitt flere bøker om temaer som tro og fornuft, ytringsfrihet. Høsten 2023 er han aktuell med avsluttende inspirasjonsforedrag når Den store lønn- og personaldagen kommer til en by nær deg!