Kundehistorie:

Scrive

Å få virksomheten til å vokse når alle jobber hjemmefra, har sine utfordringer. Ikke minst endrer det prosessen for onboarding av nye medarbeidere. Det krever også en stor dose tillit til eksisterende medarbeidere. Nøkkelen er, som så mange ganger før, ledelse.

– Vi legger stor vekt på å utvikle sjefene våre slik at de kan bli enda bedre ledere for teamene sine, sier Stina de Hevesy, som er Head of People & Performance i Scrive.

Stina de Hevesy og teamet hennes hos Scrive hadde mye å tenke på da de, i likhet med mange andre virksomheter, i all hast måtte forlate kontoret og omstille seg til en hverdag med hjemmekontor i 2020. Hva skjer med medarbeiderne våre? Kommer samholdet til å forsvinne når vi ikke møtes?

– Vi ante ikke hva det innebar. Uvissheten gjorde det vanskelig å ta beslutninger. Vi tok én uke av gangen, sier de Hevesy.

Én uke av gangen ble til én måned av gangen. Hos Scrive, som er Nordens ledende aktør innen e-signering, utviklet virksomheten seg i høy hastighet. Organisasjonen var, i motsetning til mange andre, i kontinuerlig vekst med mange nyansettelser. Ganske snart viste det seg at frykten for å miste kontakt og samhold var ubegrunnet.

– Vi hadde en sterk tro på at medarbeiderne skulle klare dette her, og når vi ser tilbake, er det tydelig at vi er en organisasjon som takler fjernarbeid, sier Stina de Hevesy.

Stina de Hevesy, Scrive
- Ved hjelp av Simployer &frankly har vi sett at medarbeiderne har følt seg mer effektive, fokuserte og produktive, men også at flere føler seg mer ensomme.
Stina de Hevesy Head of People & Performance, Scrive

Med fasiten i hånd, hvordan har medarbeiderne dine opplevd det å jobbe hjemmefra?
– Ved hjelp av &frankly (Simployers nye løsning for engasjement/pulsmåling, red. anm.) har vi sett at de har følt seg effektive, fokuserte og produktive. Vi har imidlertid også sett at flere føler seg mer ensomme. Enkelte deler av organisasjonen har et større behov enn andre for delvis å kunne være på kontoret. Den viktigste lærdommen for oss er at vi ikke skal ta beslutninger om fjern- eller kontorarbeid ut fra hva andre aktører innen tech-bransjen gjør, men ta beslutninger ut fra hva vi mener er best for vår organisasjon og våre medarbeidere, sier de Hevesy.

Dere har hatt en kraftig vekst under hele pandemien. Hvordan har det påvirket medarbeiderengasjementet?
– Ja, i fjor doblet vi antall ansatte, og vi skal øke videre. Det stiller krav til at alle kan onboardes på en relevant og inkluderende måte, slik at de får så gode forutsetninger som mulig i den nye rollen sin. Dersom vi lykkes, tror vi at dette kommer til å bidra til økt engasjement. Vi ønsker også å være en arbeidsplass som er like attraktiv for nye medarbeidere å begynne på, som for nåværende medarbeidere å bli værende på. I år legger vi derfor stor vekt på å utvikle sjefene våre slik at de kan bli enda bedre ledere for teamene sine. Vi går gjennom godtgjørelsesordningene våre og bygger nye prosesser for utvikling og læring, forklarer sjefen for folk og ytelse.

Hva legger du mest vekt på for å øke engasjementet videre?
– Å være i løpende kommunikasjon med medarbeiderne. Det er når vi lærer hverandre å kjenne og gir og tar imot tilbakemeldinger, at det bygges tillit og skapes psykologisk trygghet. Det fører til at man føler seg trygg, motivert og engasjert på arbeidsplassen sin. En suksessfaktor vil fortsatt være å snakke om hvilken retning bedriften er på vei og hvordan medarbeiderne er med på å påvirke veien mot målet. Hos Scrive ser vi hver medarbeider som en «co-driver» – en person som er med og bygger organisasjonen og prosessene i den, og som har mulighet til stort eierskap om ønskelig. På den måten håper vi at vi skaper en morsom, utviklende og inkluderende arbeidsplass, sier Stina de Hevesy.

Tips!

Slik fikk Scrive fjernarbeidet til å fungere:

  • regelmessig innsjekking og utsjekking i hvert team
  • avsatt tid til sosialt samvær hver dag

Scrive

Scrive har siden 2010 hjulpet selskaper av alle størrelser med å effektivisere sin digitale arbeidsflyt med elektronisk signering. Selskapet har over 6 000 kunder i mer enn 50 land, og 200 ansatte tilknyttet kontorer i Stockholm, Oslo, København, Amsterdam og München.