Gratis rapport:

Employee Engagement rapport 2021

Relevant for: HR, toppledelsen, ledere med personalansvar 

 

Simployer &frankly måler pulsen i arbeidslivet og engasjement under koronapandemien.

I denne rapporten forsøker vi, ved hjelp av pulsmålinger, å få et innblikk i hvordan fjernledelse og hjemmekontor har påvirket medarbeidernes engasjement på arbeidsplassen.

 

Noe av innholdet i rapporten:

  • Fjernledelse og selvledelse
  • Erfaringer fra hjemmekontor
  • Kompetanse, lagånd og stolthet