Gratis sjekkliste:

Veien til likelønn

For mange ledere er det uklart hvordan prosessen med lønnskartlegging er bygget opp.

Derfor har vi i denne sjekklisten samlet noen spørsmål dere bør kunne svare godt på hvis myndighetene kommer på tilsynsbesøk. Spørsmålene kan gjøre det lettere å skape en inkluderende og rettferdig arbeidsplass samtidig som ARP-rapporteringen (aktivitets- og redegjørelsesplikten) oppfylles.