Gratis guide:

Slik regner du hjem HR-investeringen

Denne guiden synliggjør konkrete besparelser man kan oppnå ved investering i HR-system. I tillegg får du skissert effekter som kan følge med investeringen.

I forkant av en investering i HR-system er det viktig å finne ut hvor skoen trykker i virksomheten. Denne e-boken hjelper deg til å komme i gang med hva du må gjøre for å tydelig se hvilke besparelser din virksomhet kan hente ut ved investering av HR-system.

Noen av temaene i guiden:

  • Kartlegging av virksomhetens behov
  • Hva som bør måles
  • Enkle regnestykker som illustrerer mulige besparelser
  • Kostnader rundt en ansatt