Gratis guide:

Personvern i arbeidsforhold – en introduksjon til HR om GDPR

I 2018 ble EU sin personvernforordning (GDPR) innført i Norge. Virkningen av de nye reglene var at det ble viktigere for arbeidsgiver å dokumentere at opplysningene tilknyttet arbeidstakerne behandles på en god måte, og at virksomheten har gode rutiner på dette området.

Denne guiden tar for seg noen av tingene virksomheter må ha på plass for å være trygg på å behandle persondata på best mulig måte etter loven.

Noen av temaene du får vite mer om:

  • Hva personvern i arbeidsforhold innebærer
  • Tips til kartlegging av virksomheten
  • Viktigheten av kompetanseheving og kvalitetssikring