Gratis guide:

Egenmelding egen sykdom

Har du ansvar eller oppgaver relatert til sykefravær på arbeidsplassen? Denne oversiktlige guiden gir deg svar på de viktigste spørsmålene rundt egenmelding.

For at du lettere skal forstå hva som menes, har vi skrevet om den juridiske ordlyden til et enklere språk og illustrert med noen praktiske eksempler.

Noen av temaene i guiden:

  • Hva er forskjellen på egenmelding og egenerklæring?
  • Når må egenmeldingen gis?
  • Hvem har egenmeldingsrett?
  • Antall egenmeldingsdager?
  • Antall tilfeller med egenmelding?
  • Egenmelding for hele eller halve dager?
  • Når kan arbeidsgiver kreve sykmelding?
  • Tap av retten til å benytte egenmelding
  • Egenerklæringsskjema inkludert