Gratis guide:

Effektiv onboarding

I denne guiden får du innblikk i hvordan HR og ledere kan bli bedre rustet til å ta imot en ny medarbeider.

Onboarding handler om mer enn å bare ønske noen velkommen i sin nye jobb første arbeidsdag. Det dreier seg om hele prosessen fra signering av arbeidsavtalen til endt prøvetid.

Dette er noe av tematikken vi tar opp i guiden:

  • Konsekvenser av dårlig onboarding
  • Gangen i en onboardingprosess
  • Lønnsomhet ved fornøyde ansatte