Viktig info om Simployer faktura

Desember 2022

Endring av produktnavn

Grunnet omlegging til nytt CRM og fakturasystem desember 2022 så har Simployer endret sin produkt- og prisstruktur. Modulene og produktene er de samme som tidligere, men flere av disse har nå fått nye navn og endret pris modulene imellom.

Dette kan medføre nye benevnelser samt at pris på produkter, moduler og kategorier kan være endret. Vi kan forsikre at den totale avtalesummen er korrekt, men din faktura kan nå inneholder flere og andre varelinjer/priser enn du er vant med.

I tabellen under finner du oversikt over vår totale produktsuite, produktgrupper og produktnavn slik at du enklere kan kontrollere at din faktura.

Varelinjene som benyttes er de som defineres på produktgruppe nivå 2 illustrert under:

Her ser du eksempel på hvordan du finner igjen innholdet i din faktura ihht den nye produktstrukturen/benevnelsen.

Eksempel:
Har du Personal- og Lederhåndbok, så finner du disse to samlet på fakturaen under "Handbooks".

Står det Ekspert på fakturaen din?

I et utvalg av fakturaer som blir sendt ut fra oss i desember 2023 vil et utvalg Faghjelp-kunder se at det står Ekspert på fakturaen.

Les mer om dette

Andre henvendelser

Dersom du ikke fikk svar på det du lurer på her, vil våre hyggelige medarbeidere på Support gjøre sitt ytterste for å hjelpe deg!

Be om å bli kontaktet av Support