Viktig info om Simployer faktura

Grunnet omlegging til nytt CRM og fakturasystem har Simployer endret sin produkt- og prisstruktur. Modulene og produktene er de samme som tidligere, men flere av disse har nå fått nye navn og endret pris modulene imellom.

Dette kan medføre nye benevnelser samt at pris på produkter, moduler og kategorier kan være endret. Vi kan forsikre at den totale avtalesummen er korrekt, men din faktura kan nå inneholder flere og andre varelinjer/priser enn du er vant med.

I tabellen under finner du oversikt over vår totale produktsuite, produktgrupper og produktnavn slik at du enklere kan kontrollere at din faktura.

Varelinjene som benyttes i vår nye fakturastruktur er de som defineres på produktgruppe nivå 2 som illustrert her:

Her ser du eksempel på hvordan du finner igjen innholdet i din faktura ihht den nye produktstrukturen/benevnelsen.

Eksempel:
Har du Personal- og Lederhåndbok, så finner du disse to samlet på fakturaen under "Handbooks".