Ny som leder

Å bli leder for første gang er en fundamental endring! Ingenting blir som før, og det skal det heller ikke være.
Hege Greaker, mandag 23. oktober 2017
Lesetid: 3 Minutter

Å være ny som leder kan oppleves som et identitetsskifte. Man går fra å være arbeidstaker og fagperson, til å være leder og arbeidsgivers representant med alt det innebærer. Det er en grunnleggende endring, og det er alltid høye forventninger og krav til nye ledere fra alle hold i tillegg. Dette må nye ledere forberedes på!

Ikke bli kompisleder, det vil aldri lykkes

Du er ikke lenger en av «gutta», og du må passe deg for ikke å gå i «kompisfellen». En kompisleder fortsetter å prøve å være en av teamet som før, men mange opplever at en som tidligere var kollegae og venn nå både ser på deg og behandler deg annerledes.

Enkelte opplever at de ikke lenger blir involvert som tidligere, at de ikke får ta del i samtaler eller aktiviteter på samme måte som før, eller at samtaler kan stoppe opp når man kommer inn. Husk at det er helt vanlig at medarbeidere snakker om sjefen når sjefen ikke er der, og at dette ikke nødvendigvis er noe negativt. 

Dersom man ikke er bevisst denne endringen, kan det oppleves som både sårende og litt vondt. Man skal imidlertid huske på at det er helt normalt når man tidligere var på samme nivå, og nå plutselig har en helt annen rolle.

Du er nå den som skal planlegge, organisere og fordele arbeid, følge opp den enkelte, gi tilbakemeldinger på både godt og vondt, samt være den som justerer lønnen og bestemmer og medvirker sterkt til videre kompetanse- og karriereutvikling.

Du tilhører nå ledelsens side, og skal representere ledelsen og implementere og utføre overordnede beslutninger uansett om du er enig eller ikke.

Finn din egen stil – bli en troverdig leder

Min erfaring er at det viktigste nye ledere bør gjøre først er å bli ordentlig kjent med sine medarbeider og vite hvem de er både på jobb og litt privat. Hva de kan, hva de motiveres av, hva den enkeltes styrker er osv.

Samtidig må de lære å kjenne seg selv om leder, og reflektere over dette. Finne sin egen stil basert på egne verdier. I teorien blir dette kalt for «autentisk» ledelse – En autentisk leder er en troverdig leder. Autentisk ledelse handler om at man kjenner seg selv, og viser frem både sterke og svake sider. Troverdige autentiske ledere bygger sin lederstil på egne verdier og overbevisninger fremfor status, prestisje og å fremme egen agenda. 

Ledelse er situasjonsbestemt og utøves sammen med andre i ulike settinger. Hvis man prøver å være noen man ikke er, tar det ikke lang tid før medarbeiderne avslører deg. Prøv heller å spille rollen som deg selv, basert på dine egne verdier. 

5 kjennetegn på autentisk ledelse:

  1. Forstår sin misjon: Lidenskap
  2. Praktiserer solide verdier: Adferd
  3. Leder med hjertet: Medfølelse, empati
  4. Etablerer gode relasjoner: Bindeledd og relasjonsbygger
  5. Demonstrerer selvdisiplin: Konsistens

Kilde: Kvålshaugen

Ledelsesforsker Kvålshaugen finner at den autentiske leder kjennetegnes ved å være "Hel ved”, kompetent og sosialt intelligent. Han/hun har positiv effekt på de ansattes motivasjon, holdninger og lojalitet til virksomheten. I tillegg bidrar autentisk ledere til større grad av åpenhet og involvering i organisasjon, sier hun.

Mentor

Det er altså mye nye ledere skal lære og sett seg inn i. Det å ha en seniorperson (mentor) kan ofte være et godt grep i den første tiden. En mentor er en person med mye erfaring og kunnskap om, i dette tilfellet, lederrollen. Mentoren skal ikke være lederen til vedkommende, og heller ikke være i samme linje. Mentorens rolle er å fungere som støttespiller, veileder og rådgiver for den nye lederen. Fordelene med en mentorordning er å bidra til en langsiktig kontinuerlig utvikling og læring i lederrollen og støtte enkeltindivider på en kraftfull og effektiv måte. Andre fordeler med ordningen er systematisk å ivareta senior lederkompetanse, skape en kultur som fremmer vilje til deling og kompetanseoverføring.

Vil du ha varsel om nye innlegg på HR- og lederbloggen? Registrer deg i skjemaet øverst til høyre! 

Last ned gratis e-bok: Ny som HR-leder.

Hege Greaker

Hege var ansatt som HR- og ledelsesrådgiver i Simployer. Hun har lang erfaring med å jobbe praktisk med HR, men også strategisk og forretningsorientert.