La oss snakke om seksuell trakassering

Regjeringen foreslår å presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven også gjelder et vern mot seksuell trakassering. Men hva vil det egentlig løse?
Fam Camilla Viksand Manson, Rådgiver HR og ledelse onsdag 24. mai 2023
Lesetid: 3 Minutter
Fam Camilla Viksand Manson

Det har gått fem år siden metoo-bølgen satt seksuell trakassering på agendaen og tok et realt oppgjør med en ukultur i et utall bransjer i alle verdens hjørner.  Jeg er ikke i tvil om at bevegelsen gjorde mye bra, ikke bare for kvinner, men for alle som er del av en arbeidskultur. Metoo gjorde det mer legitimt å snakke om det tabubelagte. Denne ukulturen, som tidligere ofte ble ignorert, fikk muligheten til å bli belyst. Til å få en stemme.

En viktig presisering

Regjeringen foreslår nå å inkludere vern mot seksuell trakassering i loven for å beskytte den som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen. Dette skal behandles i Stortinget 1.juni. 

Endringer i lovtekst fører ofte til økt oppmerksomhet rundt et spesifikt problem. Ved å nevne seksuell trakassering eksplisitt i loven, har ønsket vært å bidra til å øke bevisstheten om problemet og dets skadelige virkninger på arbeidsplasser og samfunnet som helhet. Og det applauderer jeg! Det er kjempeviktig at arbeidsgivere har gode rutiner og retningslinjer når en medarbeider har blitt utsatt for noe ubehagelig. 

På den andre siden skulle jeg ønske det ikke var nødvendig med denne “lille” presiseringen. For når noen har opplevd seksuell trakassering har jo allerede skaden skjedd.

Én av fem har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet

I den ferske rapporten Trakasseringsbarometeret 2023 kommer det frem at èn av fem har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb i løpet av de siste 12 månedene.  

Rapporten er laget av Kantar Public i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet og seks av landets største arbeidstakerorganisasjoner. Tallene som kommer frem i rapporten er mildt sagt nedslående, men er vi egentlig overrasket?

Funnene viser at trakassering av seksuell art fortsatt lever i beste velgående på norske arbeidsplasser – med eller uten presisering i lovverket. Og det må vi må gjøre noe med.  Vi må tørre å snakke om det FØR det skjer. Vi må jobbe forebyggende, som det også står i loven at vi skal gjøre, for å hindre trakassering uansett art på arbeidsplassen.

Vi må skape en nulltoleranse for at trakassering blir en del av arbeidskulturen vår. Vi må sette seksuell trakassering på agendaen og jobbe aktivt med å skape en tryggere og mer respektfull arbeidskultur for alle. Målet? Å føle seg trygg på arbeidsplassen.

Vi kan ikke la denne viktige jobben ligge på skuldrene til de som allerede har opplevd seksuell trakassering. Det er en kontinuerlig prosess som krever engasjement fra alle nivåer i virksomheten. Å bekjempe seksuell trakassering er alles ansvar. 

Syv konkrete råd for å sette seksuell trakassering på agendaen

  1. Definer hvilken kultur dere ønsker hos dere? Hva er greit å si og gjøre, hva er ikke greit. Hva slags kultur ønsker dere å ha?
  2. Undersøk hvordan arbeidstakerne faktisk opplever kulturen på arbeidsplassen. Når du har skaffet deg denne oversikten kan du vurdere tiltak. Ta med deg tillitsvalgte og verneombud på arbeidet. 
  3. Utvikle tydelige retningslinjer og rutiner og sørg for at alle medarbeiderne er innforstått dette. Det skal ikke være noen tvil rundt varslingsrutiner eller hva slags kultur virksomheten ønsker å ha. Snakk om det og ha en åpenhet rundt temaet.
  4. Gjennomfør dilemmatrening. Bruk gjerne ulike dilemmaer som diskuteres i de ulike teamene/avdelingene. Dette skaper refleksjon og dialog rundt et utfordrende tema. Tren ledere i å utføre dilemmatrening.
  5. Jobb aktivt med konsekvent ledelse. Når dere har blitt enige om retningslinjer og har satt dette på agendaen må det følges opp. Det hjelper ikke å ha rutiner hvis det ikke følges opp med konsekvent ledelse. Det kan være ubehagelig å ta tak i, men det er viktig del av lederjobben. La tematikken bli en del av hverdagsledelsen. Hvordan fange opp? Hvilke signaler skal en se etter? Når ta tak?
  6. Fortsett det kontinuerlige arbeidet. Ha gjerne fokus på temaet i en konkret periode, men sett det også opp på agendaen jevnlig. Evaluer hvordan tiltakene har fungert, om det er behov for justeringer, om det er behov for mer dilemmatrening eller nye tiltak.
  7. Gjennomfør pulsmålinger. Utfør jevnlige undersøkelser for å måle medarbeidernes oppfatning og opplevelse av arbeidsmiljøet når det gjelder seksuell trakassering. Dette kan bidra til å identifisere eventuelle områder som trenger forbedring og gi et innblikk i effektiviteten av de gjennomførte tiltakene.

Fam Camilla Viksand Manson

Rådgiver HR og ledelse

Fam har en Bachelor i Sosiologi fra Universitetet i Oslo og en master i HR fra Griffith University i Brisbane, Australia. Hun har flere års erfaring fra HR-feltet, blant annet 10 år som HR-ansvarlig i privat sektor. I tillegg har hun erfaring med ulike HR-problemstillinger i arbeid som tillitsvalgt.