Kjenner de nyansatte til bedriftskulturen?

En tydelig og godt planlagt introduksjon er nøkkelen til å beholde nye medarbeideres engasjement. Data fra Simployer tyder på at virksomheter kommuniserer kultur og visjon for dårlig i oppstarten.
Sandra Danielsson, Creative copywriter i Simployer &frankly onsdag 2. november 2022
Lesetid: 2 Minutter

Det er mye informasjon å ta inn i de første ukene på jobb. Men kan bedriftskultur være salderingsposten, er det noe man bare må føle seg fram og gjette seg til?

Som nyansatt er man engasjert og motivert før starten hos ny arbeidsgiver. Man vil kjapt lese seg opp på virksomheten så man kan begynne å prestere. Gjennom en velstrukturert introduksjon tar du vare på potensialet og sikrer at medarbeideren føler seg trygg og ivaretatt.

Færre forstår kulturen

En viktig del av prosessen med onboarding er å få forståelse for organisasjonens visjon, strategi og verdier. Dette viser data fra Simployer &frankly pulsmåling at stadig flere nyansatte opplever at de ikke kjenner til på sin nye arbeidsplass. 

Tall fra 2022 til nå viser et fall på i snitt 5 prosent fra nivåene før pandemien når de nyansatte brukerne av Simployer &franklys pulsmålingsverktøy blir spurt om hvor bra de kjenner strategier, verdier og visjon. Særlig stort er fallet for verdier. På spørsmål om i hvilken grad kollegene har fått dem til å føle seg velkomne, og om de har noen de kan spørre om hjelp, er heldigvis trenden positiv.

Hvis man tidlig får et klart bilde av virksomhetens visjoner blir poenget med arbeidsoppgavene tydeligere. Dette skaper mer motivasjon i det daglige arbeidet. Innsikt i bedriftskultur og verdier skaper trygghet og gjør at man enklere kan tilpasse seg.

3 tips som gjør virksomhetens kultur til en tydeligere del av onboardingen

1. Nedskrevet og lett tilgjengelig
Sørg alltid for at virksomhetens strategi og verdier er nedskrevet og lett tilgjengelig for dine nye medarbeidere, for eksempel i personalhåndboken. Selv om dere går gjennom det hele muntlig, har man da muligheten for å lese mer nøye gjennom i ro og mak.

2. Sett av tid
I dag utføres en stor del av arbeid hjemmefra, og det gjør det vanskeligere for nyansatte å forstå kulturen i organisasjonen. Denne endringen gjør at vi må sette av mer tid for å gi den nyansatte forståelse for arbeidsmiljøet og hvordan dere arbeider i akkurat deres virksomhet. Ta opp spørsmålet på neste én-til-én-oppfølging med medarbeideren og bruk 15 minutter på å diskutere spørsmålet.

3. Skap trygghet
Vi befinner oss i en tid med mye usikkerhet og uvisshet. Da bretter vi gjerne opp ermene og fokuserer på å ta oss gjennom den tøffe tiden, i stedet for å løfte blikket og reflektere over hvor vi er på vei. Men i usikre tider er virksomhetens visjon og mål ekstra viktige for at dine nye og gamle medarbeidere skal kjenne trygghet for framtiden. Glem ikke å minne dem om målene med jevne mellomrom!


Vil du lese mer om onboarding?

Last ned Simployers guide til en effektiv onboarding her.

Sandra Danielsson

Creative copywriter i Simployer &frankly