Lederens oppgave ved konflikter

Noe av det viktigste ved konflikter på arbeidsplassen er å skrelle vekk det uvesentlige og få frem det viktigste; det som er kjernen. Et godt råd for å unngå konflikter på jobben er å snakke pent om hverandre. Det er smittsomt, og vil på sikt bidra til å utvikle et sunt og trygt arbeidsmiljø.

For å forebygge konflikter og mobbing på arbeidsplassen er lederen en viktig rollemodell, som skal vise med handling hvilken verdier, kultur og regler som gjelder for det sosiale. Viktigst er det likevel å gå foran som et godt eksempel, ved å behandle alle med respekt i alle sammenhenger, og slik vise med handling hvilke regler som gjelder for arbeidsplassens sosiale liv.

God håndtering av konflikter

Det er lederens rolle å få partene som er i konflikt til å prate saklig med hverandre. Konflikter lar seg som regel løse dersom de håndteres på en god måte. Det handler om å klare å kommunisere godt sammen.

De fleste konflikter bunner i dårlig kommunikasjon, egne feiltolkninger, misforståelser, at man antar eller tror noe osv.

Det er viktig å ha toleranse for forskjellighet og respektere de ulike partenes opplevelser av situasjonen. Forsøk å bygge en enighet ut fra fakta, og gjør det helt tydelig at utilbørlig adferd, uansett grunn, ikke er akseptabel.

Vi må akseptere uenighet på jobben, og lære oss å leve med uenigheten uten å ty til usakligheter, trakassering og mobbing. Det er viktig at alle involverte har en god forståelse av lovverk og avtaler, som forpliktelser arbeidsgiver og arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven.

Konflikttrappen

Solfrid Mykland, som har forsket på megling og ledelse ved Norges Handelshøyskole, har utviklet konflikttrappen som beskriver hvordan en konflikt typisk utvikler seg.

Kjennskap til de ulike trinnene kan bidra til å forebygge ytterligere eskalering. Dette er konflikttrappens syv trinn:

Trinn 1: Vi vil ikke det samme, og vi står dermed i veien for hverandre når vi prøver å oppnå noe som er viktig for oss.

Trinn 2: Personifisering: Vi glemmer selve saken og begynner å anklage den andre for å være problemet.

Trinn 3: Problemet ekspanderer: Vi begynner for eksempel å trekke inn andre forhold som har vært utfordrende tidligere.

Trinn 4: Samtalen oppgis: Vi slutter å kommunisere direkte, for det nytter jo ikke likevel. På dette trinnet begynner man å søke allierte.

Trinn 5: Fiendebilder: Man begynner å se på den andre som fienden, og det utvikler seg et «oss mot dem»-forhold. Konflikten tar nå svært mye oppmerksomhet hos de som er en del av den.

Trinn 6: Åpent fiendskap. Her er man klart og tydelig fiender, og man forsøker å skade hverandre dersom man kan, enten med ord eller handlinger.

Trinn 7: Krig: Her er krigen et faktum, og målet helliger middelet. Sameksistens er her umulig, og det er på dette stadiet at man får bombinger, skilsmisser, oppsigelser eller gettodannelser.

Viktig å jobbe forebyggende

Det viktigste er å jobbe konfliktforebyggende med god ledelse, kommunikasjon, holdninger og kultur. 

Skulle det likevel bli konflikt og dere ikke klarer å løse opp i den på egenhånd, finnes det mange gode konsulenter, rådgivere eller coacher man kan leie inn for å få profesjonell hjelp. Noen ganger kan det være vel verdt investeringen. Problemene går ikke over av seg selv, og de kan være svært ødeleggende for de involverte, for arbeidsmiljøet, kulturen, effektiviteten, arbeidsprestasjonene osv.