Arbeidsglede gir fornøyde kunder og styrket bunnlinje

Hva er egentlig arbeidsglede? Er det nok å bare være tilfreds og fornøyd, eller er det mer sammensatt?
Hege Greaker, tirsdag 7. november 2017
Lesetid: 2 Minutter

I Norge er det ikke mye forskning på «arbeidsglede», men oversetter man arbeidsglede til engelsk og ser til engelskspråklig litteratur, finnes ulike oversettelser. «Job engagement» er nok det nærmeste å sammenligne med. Her finnes mye litteratur og forskning. Så hva kjennetegner da jobbengasjement, eller arbeidsglede?

Indre motivasjon og lidenskap

Det handler om indre motivasjon som kommer fra hjertet og fungerer som en innebygget motivasjonsgenerator. Man kjenner en lidenskap for arbeidsoppgavene og faget, uansett hvilket fag eller oppgaver det er. Et fint bilde på dette er når arbeidstakeren ikke henger fra seg hjertet i garderoben på jobben, men tar det med inn på arbeidsplassen.

For å fremme indre motivasjon er det viktig at medarbeideren får bruke sine kunnskaper, sine ferdigheter, at man har medbestemmelse og får passe med utfordringer slik at man kan videreutvikle seg og vokse i jobben. Det er også viktig å ha en type ledelse som støtter og inspirerer slik at man opplever økende grad av mestringsfølelse i selve jobbutførelsen. Dette er uavhengig av type arbeidsoppgaver / yrke.

Støttende lederatferd viktig

Noen hevder at dersom man er indre motivert spiller det ingen rolle hva slags lederatferd som utøves, eller om det er et godt eller dårlig arbeidsmiljø, for da drives man kun av interessen for faget og oppgavene. Det er jeg ikke enig i. Man vet at indre motivasjon fremmes av medbestemmelse i jobben, lederatferd som støtter dette og ikke minst god samhandling med kollegaer i et godt og trygt arbeidsmiljø.

Er man indre motivert og opplever mestringsfølelse, blir man trygg. Er man trygg tør man mer. Dette fremmer kreativitet, initiativ og engasjement. Det fremmer også gode arbeidsprestasjoner og at man uoppfordret kan ta på seg oppgaver som ligger utenfor sitt eget arbeidsområdet, fordi man ønsker å bidra ekstra.

Arbeidsgleden vil svinge

Man skal imidlertid være bevisst at arbeidsglede og engasjement ikke er konstant, men vil svinge. Man skal heller ikke strekke strikken for langt. Gismo og Sørensen (1992) kalte det å gå i honningfella fordi arbeidet er så altoppslukende og engasjerende at man ikke oppdager faresignalene kroppen sender ut. Ledere må derfor være svært oppmerksomme på dette, og i enkelte tilfelle hjelpe medarbeideren i å beskytte seg selv.

Når det gjelder nyansatte medarbeidere er måten de blir tatt om bord i virksomheten avgjørende for hvor sterkt jobbengasjement de vil utvikle.

Lønnsomt med økt arbeidsglede

I Norge er arbeidsgleden generelt høy, men det er uansett lønnsomt for virksomheter å investere i å jobbe med å fremme arbeidsglede og engasjement hos de ansatte, da dette vil kunne gi økt innovasjon, mer tilfredse kunder, lavere sykefravær, lavere turnover og bedre forretningsmessige resultater.

Motiverte medarbeidere med arbeidsglede og engasjement gir bedre kundeoppfølging og mer fornøyde kunder. Fornøyde kunder kommer tilbake, og bunnlinjen styrkes.

GRATIS E-BOK: Slik velger du riktig personalhåndbok

Hege Greaker

Hege var ansatt som HR- og ledelsesrådgiver i Simployer. Hun har lang erfaring med å jobbe praktisk med HR, men også strategisk og forretningsorientert.