Vil rusteste ansatte

Er det greit at arbeidsgiver tester ansatte i spesielt risikosensitive stillinger for om de er påvirket av alkohol eller narkotika i arbeidstiden? Problemstillingen skaper skarpe fronter mellom tillitsvalgte og ledelse.
mandag 9. september 2013
Lesetid: 3 Minutter

Energiselskapet ConocoPhillips har varslet at de ønsker å rusteste sine ansatte i spesielt risikosensitive stillinger. Testene, som tidligere har vært gjort ved mistanke, skal nå gjøres tilfeldig, skriver Stavanger Aftenblad. 620 ansatte vil omfattes av den nye ordningen, 550 av dem jobber offshore.

De tillitsvalgte i bedriften er opprørt, og mener dette er en grov inngripen i de ansattes private sfære.

HMS-rådgiver Anne Sandtorp i Infotjenester sier dette er et vanskelig tema, både etisk og juridisk. Bruk av rusmidler er kun én av flere faktorer som kan øke risikoen for kritiske personlige feil. Rusmiddelpåvirkning i arbeidslivet er imidlertid mer utbredt enn mange tror, og Sandtorp ser derfor flere gode grunner til at et selskap som jobber under stor risiko bør kunne ta slike forholdsregler for å hindre ulykker.

- De tillitsvalgte argumenter blant annet med at det ikke har skjedd store ulykker som følge av rus. Spørsmålet er om det er et holdbart argument. Dersom det skulle skje en alvorlig ulykke som skyldes en beruset ansatt, vil det kunne rettes kritikk mot selskapet for ikke å ha gjort mer for å forhindre ulykken, sier Sandtorp.

Uklart om det er lovlig

De tillitsvalgte og ledelsen i ConocoPhillips er uenige om hvorvidt slik rustesting er et brudd på arbeidsmiljøloven eller ikke. Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier at reglene på dette området baserer seg på at arbeidsgiver må utøve stor grad av skjønn..

Arbeidsmiljøloven krever at ett av tre vilkår må være oppfylt for at rusmiddeltesting kan iverksettes.

• Det følger av lov eller forskrift
• Det gjennomføres i forhold til stillinger som innebærer «særlig risiko»
• Der arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse

Mye av konflikten mellom ledelsen og tillitsvalgte i ConocoPhillips går på hvor strengt «særlig risiko» skal tolkes.

- I forarbeidene til loven presiseres det at særlig risiko gjelder der arbeidstaker «rutinemessig kommer i situasjoner der konsekvensene av feil er særlig store for arbeidstaker, tredjeperson eller samfunnet». Dermed kan det slå ut med ulik konklusjon for ulike arbeidstakere, for eksempel ved at det kan være grunnlag for å kontrollere en pilot eller en bussjåfør, men ikke administrativt ansatte, sier Gauslaa.

Problemstillinger i kø

Jarle Wangen i Akan, Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, har ikke tatt stilling til om det er moralsk riktig eller galt av virksomheter å teste sine ansatte for rus på denne måten. Han ser likevel mange grunner til å være forsiktig.

- Problemstillingene står i kø for selskaper som vurderer å rusteste sine ansatte. Selv om det er enkelt å få kjøpt alkometer eller urinstix, er det ikke gitt at man kan bruke resultatene fra en slik test som juridisk bevis, sier Wangen.

Han har spurt flere som har vurdert å innføre testing om hva de har planer om å gjøre når en ansatt blåser rødt, og da er det mange som ikke kan svare for seg.

- Hvis man innfører tilfeldig testing mot ansattes vilje skaper det gjerne også konflikt. Akans erfaring er at det gir langt bedre effekt å jobbe med ledelseskultur for å fange opp adferdsendringer og rusproblemer, enn å løpe etter folk med uringlasset, sier Wangen.

Skal prøves juridisk

Den største fagforeningen i ConocoPhillips, Ekofisk-komiteen, varsler at de vil prøve saken juridisk. Et tidligere forsøk fra selskapet på å innføre rustesting uten enighet med de tillitsvalgte ble stoppet av Oljedirektoratet, Arbeidstilsynet og departementet på 90-tallet.

- Det oppleves nok som et paradoks i en del selskaper at ledelsen blir stilt ansvarlig for sikkerheten i sine virksomheter, men blir nektet å innføre virkemidler de mener er nødvendige, sier HMS-rådgiver Anne Sandtorp.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: