Vil endre arbeidsmiljøloven for midlertidig ansettelser

Regjeringen foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av innleie i bygg- og anleggsbransjen og få slutt på «nulltimerskontrakter».
onsdag 11. april 2018
Lesetid: 2 Minutter

Regjeringen har nå lagt frem forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven. Målet med endringene er å få slutt på såkalte nulltimerskontrakter (avtaler om fast ansettelse uten garantilønn) og begrense bruken av innleie i bygg- og anleggsbransjen. 

Det forteller Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Endrer definisjonen av fast ansettelse

Blant forslagene som nå legges frem, er en definisjon i arbeidsmiljøloven av hva som menes med fast ansettelse. Dersom forslaget blir vedtatt vil det i arbeidsmiljøloven presiseres at ansettelsen må være løpende og tidsubestemt, at lovens regler om opphør av arbeidsforholdet må gjelde og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

- Den foreslåtte definisjonen av fast ansettelse oppsummerer på mange måter det som kan anses som dagens rettstilstand, men det siste elementet i definisjonen; at arbeidstaker skal sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang, vil nok måtte avklares nærmere gjennom rettspraksis, sier Gauslaa.

Ny hjemmel for midlertidig ansettelse

Videre foreslår regjeringen en ny hjemmel for midlertidig ansettelse. Det foreslås at bemanningsbyrå skal kunne inngå midlertidig arbeidsavtale der arbeidstaker skal leies ut for å dekke et reelt vikarbehov hos innleier.

- Vikarbyråene vil ikke kunne fortsette med ansettelsesformen «fast ansatt uten garantilønn», men de får en utvidet mulighet til å ansette arbeidstaker midlertidig for å dekke opp vikarbehov i innleiebedrifter. Dersom innleiebedriften gir feil informasjon til vikarbyrået, slik at arbeidstaker ansettes midlertid for å dekke et vikarbehov som ikke er reelt, vil arbeidstaker ha mulighet til å kreve fast ansettelse både i vikarbyrået og i innleiebedriften. Med det nye regelverket kan de i realiteten velge, sier Gauslaa.

Begrenser muligheten for innleie

I regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven legges det også inn en begrensning i muligheten for tariffbundet virksomhet til å avtale innleie med tillitsvalgt. Det foreslås at det skal være et vilkår for å inngå slik avtale at virksomheten er bundet av en landsomfattende tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett etter arbeidstvistloven. For å ha innstillingsrett må fagforeningen ha minst 10 000 medlemmer

- I dag kan bedrifter som er bundet av tariffavtale bli enig med tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft. Denne muligheten gjelder i dag også bedrifter som bare har inngått lokale tariffavtaler med såkalte husforeninger (fagforeninger som ikke har noen tilknytning til de store fagforeningene). Ved at det for bygg- og anleggsbransjen stilles krav om at tariffavtalen må være inngått med fagforening med minst 10 000 medlemmer (innstillingsrett) er det grunn til å tro at andelen innleide i bransjen vil reduseres. Tillitsvalgte i store fagforeninger er sannsynligvis mye mer restriktive til å inngå slike avtaler med arbeidsgiver, sier Hans Gjermund Gauslaa.

Presisering av innhold i arbeidsavtalen

Regjeringen foreslår til slutt en presisering av kravene til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeid skal utføres.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: