- Viktig å stille spørsmål til legen

At 20 leger har mistet retten til å sykmelde viser hvor viktig det er å følge opp legen når du synes det er noe rart med sykmeldingen, sier Infotjenesters ekspert.
schedule mandag 23. september 2019
Lesetid: 2 Minutter

Nylig fortalte Aftenposten at Nav har en «svarteliste» med 20 leger de mener har skrevet ut feilaktige sykmeldinger, og dermed kostet samfunnet millionbeløp. Legene får ikke lenger sykmelde pasientene sine.

Bakgrunnen for at legene har mistet retten til å sykmelde, er blant annet at de har sykmeldt pasienter over lang tid kun basert på symptomer. De har ikke vurdert om pasientene har mulighet til å jobbe og de har tilbakedatert sykmeldinger.

- Dette viser at det er all grunn for arbeidsgivere til å følge med på, og stille spørsmål ved, de sykmeldingene de får inn. Hvis det er noe du mener er mistenkelig bør du først avklare de faktiske forholdene med arbeidstaker. Du kan eventuelt også kontakte sykmelder direkte for å avklare funksjonsevne og muligheter for tilrettelegging, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Sykmeldt for skuldersmerter

Et av eksemplene som trekkes frem i Aftenpostens artikkel er en pasient som var sykmeldt hundre prosent i ett år basert på diagnosen «slapphet». Legen har ikke skrevet noe om at muligheten for å jobbe er vurdert.

- Utgangspunktet etter regelverket er at muligheten for å jobbe alltid skal vurderes, så her er det noen som ikke har gjort jobben sin. Utfordringen er at legen gjerne ikke tar seg god nok tid til å sette seg inn i pasientens arbeidsoppgaver, for dermed å vurdere hvordan arbeid passer med helsesituasjonen. Dersom du som arbeidsgiver har grunn til å tro at legen ikke har vurdert muligheten for å jobbe, bør du absolutt ta tak i det, sier Brostrøm.

Usikkert omfang

Brostrøm sier det er vanskelig å si noe om hvor mange leger som sykmelder pasienter uten å vurdere arbeidsevnen, men at det er grunn til å tro at det forekommer jevnlig.  

- Legene er naturligvis de beste til å vurdere helsetilstanden og behandlingen av pasientene sine. Om en pasient bør være hjemme fra jobben for en periode på grunn av helsetilstanden, avhenger imidlertid ofte av hva vedkommende gjør på jobben. Hvis den ansatte ikke selv gir gode opplysninger om dette, og kanskje heller ikke vet hvordan du som arbeidsgiver kan tilrettelegge under sykdommen, kan det hende at legen er litt for rask til å skrive ut en sykmelding. Det bør du som arbeidsgiver følge opp, mener Brostrøm.

Kan tipse Nav kontroll

Dersom du synes sykmeldingspraksisen til en bestemt lege er mistenkelig, er det heller ingenting i veien for å tipse Nav kontroll om legen.

- Nav har jo mulighet til å kreve innsyn i journaler og sykmeldinger, noe du som arbeidsgiver naturligvis ikke kan gjøre. Derfor kan det være fornuftig å tipse Nav dersom du som arbeidsgiver mener at legen ikke svarer godt nok for seg om sykmeldingene de har skrevet ut til dine ansatte, sier Brostrøm.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter