Unntak fra revisjonsplikt

Fra 1. mai kan små aksjeselskaper fravelge revisjon. Fravelgelsen må vedtas på generalforsamling.
fredag 15. april 2011
Lesetid: 1 Minutt

Infotjenester har tidligere skrevet om at regjeringen har villet innføre revisjonsfritak for små aksjeselskaper.
Nå er lovendringen vedtatt og gjelder fra 1. mai. Det betyr at etter denne dato kan generalforsamlinger i små aksjeselskap vedta å gi styret en fullmakt om å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres.
Med små aksjeselskap regnes aksjeselskap som har:

- Driftsinntekter under 5 millioner
- Balansesum mindre enn 20 millioner
- Gjennomsnittlig antall ansatte ikke utfører mer enn 10 årsverk

Alle disse tre vilkårene må være oppfylt for at muligheten til å fravelge revisjon skal kunne besluttes.

- Det betyr at små aksjeselskaper allerede for inneværende regnskapsår kan velge bort revisjon, sier rådgiver Hans Petter Andersen hos Infotjenester AS.

Samtidig har Finansdepartementet fastsatt endringer i regnskapsforskriften som medfører at det ved innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret, skal opplyses om selskapets årsregnskap ikke skal revideres. Om årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører og/eller om ekstern autorisert regnskapsfører har bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet.

- Bestemmelsen vil tre i kraft 1. januar 2012, og vil gjelde for årsregnskap som sendes inn etter ikrafttredelse av bestemmelsen, skriver departementet.

Ikke forandret
Selskaper som velger bort revisjon etter de nye reglene, vil fortsatt måtte ha revisor blant annet i forhold til attestasjoner etter aksjeloven.

- Eksempler på dette er kapitalendringer og bekreftelse av innbetalt aksjekapital ved stiftelse, sier Andersen.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: