Sykdom i utlandet kan gi langvarig sykepengekutt

Det er ikke bare skyhøye sykehusutgifter som kan gi økonomisk ruin ved sykdom i utlandet. Kommer du deg ikke hjem innen en måned, risikerer du å sitte uten en krone i sykepenger i et helt år.
mandag 24. mars 2014
Lesetid: 3 Minutter

Vi reiser stadig mer, og til stadig mer eksotiske reisemål. Som en naturlig følge av dette, er det stadig flere som blir syke i utlandet, noe som bekreftes av nye tall fra Gjensidige.

Tre av de fem landene nordmenn oftest blir syke i ligger utenfor EØS: Tyrkia, USA og Thailand.

Siden man ikke har rett på sykepenger når man blir syk mens man oppholder seg utenfor EØS-området, reiser det noen problemstillinger mange ikke er klar over, sier Infotjenesters rådgiver i trygderett, Berit Stokstad.

Ingen sykepengerettigheter

- Tenk deg at du blir alvorlig syk eller skadet mens du er på ferie i Thailand. Du skulle vært tilbake på jobb 1. april, men kan ikke reise hjem igjen på grunn av sykdommen. Da får du et opphold i arbeidet som ikke er ferie og som medfører at du mister retten til sykepenger fra arbeidsgiver. 1. mai har du også mistet retten til sykepenger fra NAV, sier Stokstad.

I praksis betyr det at du står uten rett til en krone i sykepenger, helt til du har blitt frisk nok til å jobbe i 4 uker for å tjene opp sykepengerettigheter på nytt. Det første året er sosialhjelp muligheten, men kriteriene for sosialhjelp er svært strenge. Det er faktisk et krav at man omsetter gjenstander og verdier som man ikke strengt tatt trenger til livsopphold. Dermed er det mange som risikerer å måtte selge unna eiendeler, dersom man ikke blir frisk nok til å starte arbeidet igjen.

Gjelder også ved permisjon

Prinsippet er at du må være i jobb for å ha rett til sykepenger. Har du et avbrudd i arbeidet på en måned, mister du retten til sykepenger også fra NAV. Her gjelder det imidlertid noen unntak, blant annet ved ferie, avspasering, foreldrepermisjon, permittering og militærtjeneste.

Det betyr at denne problemstillingen også gjelder dersom man tar permisjon en periode, for eksempel for å reise bort. Etter en måned vil man miste retten til sykepenger, uavhengig av hvor man befinner seg, eller om permisjonen er med eller uten lønn.

Infotjenesters rådgiver har dessverre sett mange eksempler på personer som har mistet sykepengeretten fordi de har valgt å ta permisjon eller fordi sykdom har gitt forlenget utenlandsopphold.

Ingen forsikring

Mens det er mulig å forsikre seg mot sykehusutgifter og kostnader til hjemreise ved sykdom, er det ikke mulig å forsikre seg mot å miste retten til sykepenger. Det bekrefter Arne Voll i Gjensidige forsikring.

- Det finnes ikke noen personforsikring som dekker risikoen ved tapte sykepenger etter opphold i utlandet. På den annen side: Hvis man har tegnet uføreforsikring eller uførepensjon i Gjensidige eller annet selskap, regner vi karenstiden på 3, 12 eller 24 måneder fra første sykedag, uavhengig av om man har vært ute av arbeid i denne perioden. Så man blir altså ikke «straffet» dersom NAV avslår å betale sykepenger, man får sin erstatning fra forsikringen uavhengig av dette, opplyser Voll.

Pass på også innenfor EØS

Det er viktig å være klar over at det kan være ekstra krav til dokumentasjon for å ha rett til sykepenger også dersom man skulle bli syk innenfor EØS-området.

- I tillegg til at du trenger en original legeerklæring, eventuelt oversatt til engelsk slik at arbeidsgiver forstår innholdet, kreves det også at du i mange av landene innenfor EØS-området har oppsøkt trygdemyndighetene i landet og fått nødvendig dokumentasjon for å utløse rett til sykepenger etter EØS- avtalen. Til slutt må du også skrive ut egenerklæringen NAV 08-09.06 som ligger tilgjengelig på www.nav.no, opplyser Berit Stokstad.

Hun pleier på sine populære kurs i en spøkefull tone å oppfordre deltakerne til å gi venner og kjente klar beskjed om å hente seg hjem dersom de blir syke på ferie i utlandet.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: