Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) velger Simployer på HRM system!

Løsningen til Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) omfatter skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging, reise og utlegg. I tillegg inneholder den digitale håndbøker for personal, leder, HMS, og HMS årshjul-prosess.
mandag 16. april 2018
Lesetid: 1 Minutt

- Vi ser for oss at vi får en mer oversiktlig og effektiv arbeidshverdag, både får ledere, ansatte og HR. Det blir godt å ha samlet alt på et sted, sier HR-konsulent Wibecke Jakobsen Tofte om hvorfor de har valgt Simployer HRM-system.

Om Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV)

 

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. ATV har 13 kontorer i Norge. Organisasjonen ble startet i 1987 og er det eldste på sitt område i Europa. ATVs arbeidsoppgaver finansieres i hovedsak gjennom statlige og kommunale tilskudd.

ATV har gjennom sitt faglige arbeid i snart 30 år bidratt til utviklingen av samfunnets forståelse av vold i familien som et samfunnsproblem. Med et samfunnsproblem følger det et samfunnsansvar. ATV har tatt sin del av dette samfunnsansvaret gjennom aktiv deltagelse i samfunnsdebatten, gjennom drift av behandlingstilbud og gjennom kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling. ATV har siden starten også forsøkt å bidra til utviklingen av et folkehelseperspektiv på vold i nære relasjoner.

 


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: