Statsbudsjettet 2014

Den avtroppende regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Her er en oppsummering av de viktigste endringene for arbeidslivet.
mandag 14. oktober 2013
Lesetid: 2 Minutter

Den rødgrønne regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Førstkommende onsdag overlater de regjeringskontorene til Høyre og FrP.

Siden den avtroppende regjeringen ikke lenger har flertall i Stortinget, er det ventet at den nye regjeringen gjør noen endringer i forslaget Sigbjørn Johnsen nå har lagt frem. Disse endringene vil bli presentert rundt månedsskiftet oktober/november.

Her er noen av endringene finansministeren varsler i budsjettet.

Noen av punktene har lenker til Min Side, hvor du kan lese mer og diskutere saken med andre (For kunder av Infotjenesters oppslagsverk).

- Regjeringen foreslår forenklet skattlegging av elektronisk kommunikasjon (mobil, bredbånd med videre).

- Regjeringen foreslår å utvikle en ny, forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold.

- Satsen for selskapsskatt foreslås redusert fra 28 til 27 prosent.

- Skattefunnordningen styrkes. Det foreslås å heve den øvre beløpsgrensen for summen av egenutført og innkjøpt forskning og utvikling fra 11 til 22 millioner kroner.

- Begrensning i fradragsretten på gjeldsrenter mellom nærstående selskap.

- Regjeringen foreslår nye avskrivningsregler for maskiner.

- For daglige arbeidsreiser og for pendleres besøksreiser til bolig i Norge eller et annet land i EØS-området, foreslår departementet at fradragsretten bortfaller for den delen av reiseavstanden som overstiger 75 000 km.

- Regjeringen foreslår å øke påslaget i normrenten fra 0,5 til 1,0 prosentenhet, slik at normrenten samsvarer bedre med renter på ordinære boliglån. Økningen får virkning fra 1. mars 2014.

- Regjeringen foreslår å øke grensene for lønnsoppgaveplikt ved arbeid i hjem og fritidsbolig og i frivillige organisasjoner fra 4 000 til 6 000 kroner fra 2014.

- Regjeringen foreslår å øke fagforeningsfradraget fra kr 3.850 i 2013 til kr 4 100 i 2014.

- Regjeringen mener det bør ilegges merverdiavgift på finansielle tjenester som teknisk sett kan inkluderes i det ordinære merverdiavgiftssystemet.

- Regjeringen varsler at de skal se nærmere på reglene for utleie og leasing av kjøretøy.

- Skattedirektoratet skal se nærmere på reglene om beregning av merverdiavgift på uttak av tjenester til privat bruk, for eksempel når en snekker driver snekkerarbeid på eget hus.

- Regjeringen foreslår å endre oppbevaringstiden for primærdokumentasjon fra 10 til 5 år.

- Omvendt avgiftsplikt (reverse charge) ved omsetning av gull.

- Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet for arveavgift til 1 million kroner.

- Bunnfradraget i formuesskatten økes til 1 millioner kroner, 2 millioner kroner for ektepar. Ligningsverdiene for sekundærboliger og næringseiendom økes fra 50 til 60 prosent.

- Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 for ektepar.

- Regjeringen foreslår å redusere tinglysingsgebyrene med om lag 325 millioner kroner.

- Det nye eSkattekortet som innføres fra 2014 innebærer en forenkling for arbeidsgivere ved at de får skattekortopplysningene direkte fra Skatteetaten.

- EDAG-ordningen innebærer at flere av de oppgaver og skjema som i dag leveres, erstattes av en ny felles innrapporteringsordning, hvor de næringsdrivende bare skal rapportere samme opplysninger én gang.
Ordningen skal tre i kraft fra 1. januar 2015.

Kunder av Infotjenesters oppslagsverk vil fortløpende finne oppdatert informasjon under Foreslåtte endringer.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: