Slik kan du rapportere om miljø

Alle virksomheter er pålagt å rapportere om virksomhetens påvirkning på ytre miljø. Lær hvordan du rapporterer reiser, energi og avfallsmengde samtidig som du sparer penger!
fredag 9. april 2010
Lesetid: 3 Minutter

Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø.
Regnskapsloven § 3-3

Har du tenkt over at printerpapir er en innsatsfaktor for en kontormedarbeider?
At flyreiser er en innsatsfaktor for en selger?

Mange småbedrifter rapporterer at "virksomheten ikke forurenser det ytre miljø".

I årsberetningen til Stiftelsen Miljømerking er det derimot informasjon om både reising, energi og avfall under avsnittet "Ytre miljø". Søylene som brukes i årsrapporten ser du gjengitt i denne artikkelen.

- Grunnen til at vi rapporterer på dette er at disse delene av driften påvirker eksternt miljø. Flyreiser er åpenbart, men drift av kontorbygg påvirker også miljøet. All menneskelig aktivitet påvirker miljøet, for eksempel når vi bruker kontorrekvisita. Det er feil å si at miljøet ikke påvirkes bare fordi virksomheten ikke lager fysiske produkter som påvirker miljøet, sier administrasjonssjef Rune Fjelleng hos Miljømerking.

Utfordringen - særlig i små bedrifter - er å etablere systemer for rapportering av avfallsmengde, reising og energi. Fjelleng mener det er en naturlig oppgave for virksomhetens administrasjon.

- Det krever ikke mye arbeid å følge opp dette. Du begynner med ett område, og utvider etter hvert. Planlegg rapporteringen i detalj, og tenk at dette er tall du skal ha når året er omme, sier Fjelleng.

Her er Fjellengs råd for hvordan du skaffer tallene du trenger for å rapportere på ytre miljø:

Avfall: - Da vi flyttet inn i nye lokaler, fikk vi gårdeier til å etablere systemer for å skille oppsamling av avfallstypene papir, restavfall, glass/metall, plast og lysrør. Videre har vi avtalt med renholdsbyrået at de veier avfallet når de tar det med seg.

Energi: - Energiforbruket vårt avleses elektronisk og vi får tall over kilowattimer fra strømleverandør på faktura. Dette slår vi sammen med vår andel av fellesstrøm og fjernvarme som vi får tall på fra gårdeier.

Reiser: - For å redusere reising, stimulerer vi alle ansatte til å bruke telefon- og videomøter. Slike møter kan registreres ved at du ber leverandøren rapportere om bruken. En annen mulighet er å samle bruken av slike møter i en felles kalender. Da er det enkelt å telle opp. Reiser er kanskje det mest tidkrevende å følge opp. Et tips for å gjøre det enklere er å bruke reiseregningene. (Felles kredittkort for hele virksomheten eller reisebyrå kan være andre informasjonskilder, red. anm.)

Innkjøp: - Vi velger svanemerkede produkter. For kontorvirksomheter er det mye svanemerkede produkter å få tak i nå, alt fra papir til møbler, kopimaskiner og datamaskiner. Det finnes også svanemerkede tjenester innen blant annet hotell og renhold og en innkjøperklubb.

Lovkrav om tiltak
Regnskapsloven sier også at årsberetningen skal informere om hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere miljøpåvirkningen.

Fjelleng mener at rapporteringen i seg selv er et tiltak, fordi man ved å sette søkelyset på utviklingen øker miljøbevisstheten hos de ansatte!

- Spørsmålet er hvordan man definerer "ikke ubetydelig påvirkning" i regnskapsloven. Er papirforbruket ubetydelig eller ikke i det store bildet innen miljøvern? Det er bra at virksomheter følger opp sine reiser, avfall og energi og sparer penger på dette. Men det primære må være miljøgevinsten og risikoen for at det ikke ligger skjulte kostnader som følge av mangel på miljøbevissthet. Det er få eksempler på at revisor ikke har godkjent regnskapet fordi man ikke har dokumentert papirforbruket sitt, sier regnskapsrådgiver Oddrun Skår Hansen i Infotjenester.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: