Slik blir sykmeldingen digitalisert

I vår ble sykmeldingen digitalisert for de fleste arbeidstakere, og i løpet av høsten blir også søknaden om sykepenger digitalisert.
tirsdag 15. august 2017
Lesetid: 4 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Håndtering av sykmeldinger og inntektsopplysningsskjemaer på papir tar mye tid og krefter i mange virksomheter.

NAV har lenge jobbet med å digitalisere sykmeldingsprosessen for å gjøre det enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere å håndtere disse prosessene.

Dokumentasjonen har blitt digital

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp har fulgt prosessen tett, og deltatt på flere møter med NAV. Han sier at de aller fleste arbeidstakere nå kan motta dokumentasjonen for sykefraværet (del C av sykmeldingsblanketten) og sende den videre til arbeidsgiver digitalt.   

- Arbeidstakere får nå digital sykmelding hos fastlegen. Det er imidlertid fortsatt en del unntak, blant annet for sykmeldinger fra spesialisthelsetjenesten (sykehus), behandlingsdager hos fastlegen, reisetilskudd og sykmeldinger som er skrevet ut av fysioterapeuter, manuellterapeuter og tannleger. I disse tilfellene må arbeidstakerne fortsatt levere sykmelding på papir. Når disse sykmeldingene blir digitalisert er ikke klart, sier Torp.

Når en arbeidstaker har fått en digital sykmelding, må vedkommende inn i «Mitt NAV» og videresende den til arbeidsgiver.

Søknad om sykepenger på vei

Det neste ut i digitaliseringskøen er søknaden om sykepenger, som skal erstatte sykmeldingsblankettens del D.

- En digital versjon som erstatter del D av sykmeldingsblanketten nå er tilgjengelig som test for noen bedrifter som har meldt seg som pilotkunder. 1. september lover NAV at den digitale løsningen skal rulles ut for alle arbeidstakere i Aust-Agder, mens arbeidstakere i Nordland får tilgang 1. oktober. Når resten av landet får tilgang er ikke fastsatt mer nøyaktig enn at det skal skje innen utløpet av 2017, sier Torp.

Også for søknaden om sykepenger er det gjort noen unntak. I løpet av høsten vil det også være mulig for selvstendig næringsdrivende, frilansere og arbeidsledige å bruke en digital versjon av del D. Det er foreløpig heller ikke mulig å søke om sykepenger digitalt for behandlingsdager eller reisetilskudd.

Digitale inntektsopplysninger i 2019

Etter hvert skal også inntektsopplysningsskjemaet digitaliseres, men det vil ta noe lenger tid. Målet er at inntektsopplysningene til NAV skal kunne sendes digitalt direkte fra lønnssystemet.

- Arbeidet med å digitalisere inntektsopplysningsskjemaet er lagt inn i foreldrepengeprosjektet, som skal fullføres i 2018. Denne digitaliseringen er imidlertid også avhengig av en lovendring som ikke har trådt i kraft enda. Etter det vi har forstått jobbes det mot at dette skal være på plass i 2019, sier Torp.

Begrenset løsning for sykefraværsoppfølging

NAV bygger nå også en enkel funksjonalitet for å følge opp syke arbeidstakere. Den ser imidlertid ut til å få noen vesentlige begrensninger.

- I løsningen hos NAV blir ferdig avsluttede sykefraværstilfeller fjernet etter 3 måneder, så du vil ikke ha tilgang på historikk. Hvis den samme ansatte blir syk på nytt etter et år vil du ikke ha tilgang på informasjon om hvilke tiltak som ble gjennomført under forrige sykefravær. Du ser ikke løpet, dokumentasjonen og hvordan det gikk sist, med mindre du har hentet ut alle bildene og lagret det manuelt, sier Torp.

Fortsatt manuelt for arbeidsgiver

For arbeidsgiver vil det fortsatt være en del manuelt arbeid involvert i å motta og håndtere digitale sykmeldinger i tiden som kommer.

Når arbeidsgiver får et varsel om at en digital sykmelding er mottatt, må den som har tilgang i virksomheten inn i Altinn og oppgi nærmeste leder. NAV anbefaler at HR/lønnsfunksjonen gjør denne jobben. Dette må oppdateres manuelt dersom det blir endringer, og kan dermed bli omfattende arbeid for store virksomheter med flere titalls eller hundretalls sykmeldinger hver dag. NAV mener dette kan håndteres ved gode rutiner også for store selskaper. 

- Arbeidsgiver som ikke ønsker å gjøre dette arbeidet digitalt kan fortsatt kreve å få sykmeldingen fra arbeidstaker på papir. Husk å gi beskjed til arbeidstakerne dersom du krever papirversjon av sykmeldingen, slik at de ansatte ber legen om sykmelding på papir, sier Torp.

Godt nytt for lederne

Infotjenesters produktsjef Mats Sandvig sier at digitaliseringen av sykmeldingen er godt nytt for norske arbeidsgivere og ledere.

- Med digital sykmelding blir mye av byråkratiet rundt sykefravær redusert, og du som leder kan fokusere på å følge opp den ansatte. HRM-systemet Simployer vil ta imot sykmeldingen fra NAV og distribuere den til nærmeste leder slik at nærmeste leder kan begynne å behandle sykefraværet. Det vil være en god forenkling som gjør det enklere å være en god leder og arbeidsgiver, sier Sandvig.

Viktig å unngå to systemer

Han sier Infotjenester nå jobber opp mot NAV for å få på plass en integrasjon som gjør sykefraværsoppfølgingen så enkel og god som mulig for arbeidsgiver.

- Det er viktig for arbeidsgivere å unngå manuelt dobbeltarbeid. De som ønsker et fullverdig system for oppfølging av sykmeldte med historikk, rapporter og håndtering av hvem som skal stå for oppfølgingen må slippe å forholde seg til to ulike systemer. Vi er skeptiske til at virksomheter skal vedlikeholde organisasjonen sin og person/lederforhold inne i Altinn, fordi det vil være et manuelt arbeid. Dette er informasjon virksomhetene allerede vedlikeholder inne i HRM-systemet. Når folk slutter, ledere bytter avdeling og den syke får ny leder, eller HR skal følge opp sykefraværet vil NAV fortsette å kommunisere med tidligere leder, noe som vil være uheldig, sier Sandvig.

 


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: