Slik blir statsbudsjettet for 2015

Regjeringen ble til slutt enige om en budsjettavtale med Venstre og KrF. Her er en oversikt over hvilke endringer som ble gjort for arbeidslivet.
mandag 1. desember 2014
Lesetid: 2 Minutter

Noe forsinket ble regjeringspartiene FrP og Høyre enige med samarbeidspartiene Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2015.

Det innebærerer at noen av endringene regjeringen opprinnelig foreslo som påvirker arbeidslivet, nå har blitt justert.

Tidligere foreslåtte endringer som er fjernet eller endret etter budsjettavtalen:
- Regjeringens forslag om å øke grensen fra 50.000 til 150.000 kroner for registrering i Merverdiavgiftsregisteret på avgiftspliktig omsetning er droppet.
- Verdsettingen av sekundærboliger og næringseiendom øker fra 60 % til 70 % av markedsverdi, ikke til 80% som først foreslått.
- Den nye tollfrie grensen ved netthandel fra utlandet økes fra 200 til 350 kroner, ikke 500 kroner som først foreslått.
- Innslagspunkt for toppskatt økes fra 527.400 kroner til 550.550 kroner, ikke 552.300 kroner som var det opprinnelige forslaget.
- Øvre grense i minstefradraget økes fra 84.150 kroner til 89.050 kroner, ikke 87.950 kroner som først foreslått.
- Økt avskrivningssats fra 20% til 22% på lastebil, vogntog og busser.
- Grensen for fradrag for støtte til frivillige organisasjoner økes fra 16.800 til 20.000
- Grensen heves for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner fra kr 6 000 til kr 8 000. Grensen for når det skal beregnes arbeidsgiveravgift er hevet til kr 50 000 per ansatt og kr 500 000 for organisasjonen som helhet. Nåværende grenser er kr 45 000 og kr 450 000.
- Foreslaget om å heve minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger fra folketrygden fra 0,5 G til 1 G droppes.

Oppsummering av de viktigste endringene fra opprinnelig statsbudsjett forblir stående:
- Det maksimale fradragsgrunnlaget (beløpsgrensen) i Skattefunn for kostnader knyttet til egenutført FoU heves fra 8 til 15 mill. kroner. Samtidig heves den øvre grensen for innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner fra 22 til 33 mill. kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt FoU kan med dette ikke overstige 33 mill. kroner.
- Fribeløpet ved beregning av arbeidsgiveravgift økes fra 450 000 kroner til 500 000 kroner, mens fribeløpet for godstransport på vei økes fra 225 000 kroner til 250 000 kroner. Økningen foreslås med bakgrunn i økt eurokurs.
- Vurderingsperioden for tilbakeføring av inngående merverdiavgift ved endret bruk av personbiler brukt i utleievirksomhet eller til persontransport utvides fra 3 til 4 år. I tilbakeføringsbeløpet skal det gjøres fradrag for 1/30 for hver hele måned første år og deretter for 1/60 for hver hele måned de følgende tre år regnet fra registreringstidspunktet.
- Det innføre en felles, lav merverdiavgiftssats på 8 % på papir- og e-aviser. Innføring av felles merverdiavgiftssats vil ifølge regjeringen gi mer nøytral avgiftslegging av aviser. Ordningen må først godkjennes av ESA og trår først i kraft i 2016 med en overgangsperiode på 5 år for papiraviser.
- Prosessen med å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør forenkles
- Skattereglene for deltakerlignende selskaper forenkles
- Normrenten ved lån i arbeidsforhold økes
- Det innføres en nettoføringsordningen stat (mva)
- Finansdepartementet opphever merverdiavgiftsunntaket på omsetning av forvaltningstjenester fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: