Kundearrangementer kan gi skattesmell

Arrangementer betalt av forretningsforbindelser er ikke nødvendigvis gratis for deltakerne. Arrangøren må vurdere skatteplikt hos de innbudte gjestene.
fredag 25. oktober 2013
Lesetid: 2 Minutter

Mange blir invitert på små eller store arrangementer betalt av en leverandør eller forretningsforbindelse. Det kan dreie seg om alt fra middager til større sportsarrangementer eller jakt- og fisketurer.

Ikke fradragsberettiget

Representasjon er tiltak som henvender seg til personer som ikke er knyttet til bedriften. Infotjenesters regnskapsrådgiver Espen Øren sier representasjon som hovedregel ikke er fradragsberettiget.

- Selv om virksomheten betegner en kostnad som representasjon og ikke krever fradrag for den, må det vurderes om ytelsen innebærer en fordel som skal skattlegges hos mottakeren, sier Øren.

Ikke ved mindre arrangementer

Øren sier det i praksis ikke beskattes ved fordeler som har mindre økonomisk verdi, som kundemiddager og enkle tilstelninger hvor det er mat og lokaler som dekkes.

- Det vil være grunnlag for fordelsbeskatning hvis tiltaket hovedsakelig har karakter av ferie, rekreasjon eller fornøyelse, hvor det faglige innslaget er mindre vesentlig. Det er verdt å merke seg at det gjelder selv om mottakeren deltar i arbeidsgiverens interesse, og også selv om vedkommende i utgangspunktet ikke ønsker å delta, sier Infotjenesters økonomiekspert.

Sportsarrangementer

Fordelsbeskatning vil typisk være aktuelt ved reiser, eksempelvis til ulike sportsarrangementer. Hvis reisen hovedsakelig har feriemessig preg, skal det foretas beskatning for verdien av reisen som faller på den enkelte mottaker, eventuelt redusert med kostnader som gjelder rene forretningsformål og fagformål.

Hvis reisen hovedsakelig har forretningsmessig eller fagmessig preg, skal det foretas beskatning av den del av kostnadene som er av privat karakter, som kostnader til nattklubbesøk, barregninger og forlenget ferieopphold.

Arrangør skal innrapportere

Det er arrangøren selv som har ansvaret for å innberette fordelen av arrangementet på lønnsoppgaven til deltakeren, og gjennomføre forskuddstrekk. Arbeidsgiveravgift beregnes av innberetningspliktige godtgjørelser/ytelser. For deltakere som ikke jobber i bedriften, skal arrangøren sende skriftlig melding om verdien av fordelen til skattekontoret i mottakerens bostedskommune.

- For reise- og oppholdsutgifter skal det ifølge bokføringsforskriften fremgå av dokumentasjonen hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement reisende har deltatt på. Ved bevertning må formålet og deltakere spesifiseres, sier Espen Øren.

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader tilknyttet representasjon.


Med Infotjenesters oppslagsverk «Regnskap med fagsupport» har du alltid oppdatert regelverk tilgjengelig og får hjelp på telefon og epost så ofte du trenger det. Prøv gratis


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: