Skattefri fusjon mellom NUF og norsk AS lovfestes

Finansdepartementet foreslår å utvide området for lovfestet rett til skattefri omorganisering av norske selskaper mot utlandet. Det betyr at NUF-selskaper kan "hentes hjem" og i mange tilfeller fusjoneres med et vanlig AS uten å måtte søke om skattefritak.
torsdag 18. februar 2010
Lesetid: 1 Minutt

I høringsnotatet foreslår departementet en rekke endringer knyttet til skattereglene ved omorganisering av selskaper og næringsvirksomhet. Begrunnelsene for forslagene er flere:

1. Tilpasning av skattereglene til selskapsreglene om fusjon og fisjon over landegrensene, for europeiske selskap (SE-selskap) og europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak).

2. Redusere antallet individuelle søknader om skattefritak ved omorganiseringer. Det bør i større grad legges til rette for at slike skattefrie omorganiseringer skal kunne gjennomføres uten søknadsbehandling.

Kan spare sekssifret beløp
- Forslaget om å lovfeste skattefritak ved fusjon mellom norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) og for eksempel et AS er interessant for både større og mindre selskaper. Vi har allerede hatt forespørsler rundt dette. Mange ønsker å gjøre om selskapsformen til et norsk aksjeselskap fordi NUF etter hvert har blitt et negativt begrep, sier rådgiver Oddrun Skår Hansen i Infotjenester.

Det er registrert cirka 8 500 NUF-foretak i Norge i dag. Velger man å danne et NUF slipper man å innbetale aksjekapital og etableringskostnader, som ofte kan beløpe seg til 125 000 kroner totalt. I tillegg er NUF fritatt for årlig revisjonsplikt dersom de ikke har omsetning høyere enn 5 millioner kroner. Av den grunn har mange blitt lokket til å starte den typen selskap framfor et aksjeselskap.

- Flere NUF-foretak har tjent en del penger etter oppstarten, og hvis de nå skulle "flytte hjem" og fusjonere med et AS etter dagens regler ville de først måtte søke om eventuelt skattefritak. Blir dette i stedet en lovfestet rett, vil en slik fusjon bli langt enklere, sier Oddrun Skår Hansen.

Vil fortsatt hindre illojale tilpasninger
Det er en risiko for at reglene om skattefri omorganisering utnyttes i transaksjoner som ikke har som hovedformål å gi virksomheten optimale forretningsmessige rammer, men å overføre skatteposisjoner mellom skattytere. Forslaget innebærer presisering av den eksisterende fritakshjemmelen i skatteloven § 11-22 og den lovfestede lojalitetsbestemmelsen i skatteloven § 14-90.

Bruken av bestemmelsene foreslås utvidet slik at de gjelder ved alle typer omorganiseringer, ikke bare fusjon og fisjon.

Høringsfristen i saken er satt til 1. juni 2010.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: