- Skal svi hardere å bryte arbeidsmiljøloven

Bedrifter som bryter reglene i arbeidsmiljøloven, kan vente seg strengere straffer.
mandag 10. september 2012
Lesetid: 2 Minutter

– Arbeidsdepartementet utreder nå håndhevingen av arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven i bred sammenheng. Vi ser blant annet på strafferammer og anmeldelsespraksis, sier statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap) i Arbeidsdepartementet til NTB.

Tøffere strafferammer og inndragning av overskudd er blant forslagene som vurderes.

Kan bli aktuelt med gebyrer

Allmenngjøringsloven skal sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med norske arbeidere, mens arbeidsmiljøloven blant annet regulerer viktige prinsipper som arbeidstid og overtid, permisjoner, ansettelser og oppsigelser.

Er du usikker på om du opererer innenfor loven? Med tilgang til oppslagsverket Arbeidsmiljøloven er du alltid oppdatert og kan når som helst spørre våre eksperter om hjelp. Prøv det gratis i 14 dager her!

Statssekretæren røper også at det kan bli aktuelt å gi Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet mulighet til å bruke gebyrer som sanksjonsmidler. Spesielt overfor bedrifter som gjentatte ganger bryter arbeidsmiljøloven og andre arbeidsmiljøbestemmelser.

I tillegg har departementet satt i gang en ekstern utredning av såkalt kollektiv søksmålsrett for å vurdere om fagforeninger bør få selvstendig søksmålsrett ved ulike brudd på arbeidsmiljøloven og reglene for innleie av arbeidskraft, opplyser Støstad.

Han vil foreløpig ikke si når eventuelle lovforslag kan bli sendt ut på høring, men etter det NTB erfarer arbeider departementet med sikte på å sende ut et høringsbrev i løpet av høsten.

Mener arbeidsmiljøloven henger etter utviklingen

Mandag og tirsdag denne uken arrangerer arbeidsdepartementet en faglig konferanse der straffereaksjoner for brudd på arbeidsmiljøregelverket står på dagsordenen.

Arbeidsdepartementet, Justisdepartementet, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Økokrim og flere politidistrikter samt partene i arbeidslivet skal delta på konferansen.

Både Riksadvokaten og Økokrim har tidligere påpekt at strafferammene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven har blitt hengende etter utviklingen i andre miljølover de siste årene.

Regjeringen varslet i arbeidslivsmeldingen i fjor en gjennomgang av hvordan disse lovene blir håndhevet. Det er den gjennomgangen og utredningene som nå kan resultere i skjerpede straffer.

Forslaget om å gi Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet hjemmel til å bruke overtredelsesgebyrer ble sendt på høring i vår. NHO var kritisk til forslaget, mens både LO og Arbeidstilsynet mente gebyrer kan være et effektivt virkemiddel som kan gjøre det mindre attraktivt å bryte regelverket.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: