Så mye vil langtidsfraværet koste

Å få én langtidssykmeldt til å jobbe én dag i uka kan avgjøre om de foreslåtte endringene i sykelønnsordningen er lønnsomme for en mindre bedrift. Se vårt regneeksempel her!
onsdag 10. februar 2010
Lesetid: 2 Minutter

Arnstein Mykletun ledet ekspertutvalget som foreslår å erstatte 3 egenmeldingsdager og 16 arbeidsgiverbetalte fraværsdager med 10 dager av begge slag. Samtidig foreslås det at arbeidsgiverne skal betale 20 prosent av regningen etter 8 ukers fravær, hvis sykmeldingen fortsatt er mer enn 80 prosent.

- De aller fleste som er mye syke er det i perioder på noen uker av gangen. For disse gruppene vil sykefraværet bli mindre belastende for arbeidsgiver med vårt forslag, fordi de kun betaler for de 10 første dagene i stedet for 16. Først etter åtte uker kan det bli et økt ansvar, men da kun om det er umulig å få til en gradering, og det er det i de fleste tilfeller ikke, hevder Mykletun overfor Aftenposten.

Fakta om sykefraværet
De siste dagene er det presentert flere interessante fakta om sykefraværet:
• Mer enn 6 av 10 sykmeldinger varer under 16 dager - men disse utgjør kun 14 prosent av tapte dagsverk
• Kun 1 av 20 sykmeldinger varer over et halvt år - men disse står for 45 prosent av tapte dagsverk
• Rundt en tredjedel av sykmeldinger over 8 uker er graderte

Praktisk eksempel
Eksempelbedriften AS har 200 ansatte og 7 % legemeldt sykefravær som ikke er veldig unormalt fordelt:
• 104 legemeldinger, hvorav 70 slutter i løpet av de første 16 dagene
• 13 langtidsfravær over 8 uker, hvorav 4 er graderte
• Summen av tapte dagsverk i arbeidsgiverperioden er 1008
• Summen av tapte dagsverk ved ugraderte sykmeldinger etter 8 uker er 1320

Sykelønnen er beregnet til 1500 kr pr dag, og med dagens ordning blir bedriftens sykelønnsutgift 1,512 millioner kroner. I tillegg kommer utgifter til egenmeldinger og vikarbruk, som ikke er tatt hensyn til her, fordi finansieringen her ikke påvirkes av sykefraværsutvalgets forslag.

Med ny sykelønnsordning endres bedriftens utgifter på flere plan:
• Bedriften sparer dekning av fravær fra dag 11-16 i alle fravær som varer over 10 dager.
Dette sparer bedriften 311.000 kroner på.
• I de 9 fraværene som varer over 8 uker, og ikke er graderte, må bedriften betale 20 % fra dag 57.
Dette vil koste bedriften 372.000 kroner.

Alt i alt vil forslaget til sykelønnsutvalget gi denne bedriften 61.000 kr i økte kostnader.
Medfinansiering av langtidsfravær vil i gjennomsnitt koste bedriften over 41.000 kroner per langtidsfravær.
Eksempelbedriften vil derfor tjene på forslaget hvis de klarer får to langtidssyke til å jobbe én dag i uken!
Grafen til høyre viser hvordan bedriften kan spare store penger hvis de reduserer antallet ugraderte langtidsfravær.

Husk: Ved gradert sykmelding må arbeidsgiver betale lønn. En forutsetning for at det økonomisk skal lønne seg med graderte sykmeldinger er dermed at man finner verdiskapende arbeid. Ellers bytter man bare ut 20 % sykelønn med 20 % lønn, uten annen gevinst enn medarbeiderens tilstedeværelse.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: