Så mye kan uføre jobbe uten å miste rettigheter

Etter snart to år med et mer fleksibelt regelverk for å jobbe ved siden av uføretrygd er det fortsatt mange som ikke vet at risikoen for å miste rettigheter er borte, tror Infotjenesters rådgiver.
tirsdag 12. september 2017
Lesetid: 2 Minutter

Siden 1. januar 2015 har arbeidstakere med helt eller gradert uførhet hatt mulighet til å jobbe mer uten å miste uføregraden.

I tillegg til å tilpasse regelverket til pensjonsreformen, var et av målene å motivere uføre til å utnytte restarbeidsevnen sin uten risiko for å miste uføregraden hvis helsesituasjonen ble forverret.

Alle uføre kan nå jobbe fritt uavhengig av uføregrad, og det vil alltid lønne seg økonomisk å jobbe i kombinasjon med uføretrygd, fremfor å bare motta uføretrygd.

Liten endring

I en ny forskningsrapport publisert av stipendiat Ragnar Hjellset Alne ved universitetet i Bergen kommer det frem at reformen har hatt liten innvirkning på hvor mye arbeidstakere med uføretrygd jobber.

- De som allerede var i arbeid jobber litt flere timer etter reformen. Spesielt de som er 100 prosent uføre jobber litt mer etter at regelverket ble mer fleksibelt. Det er ingen endring i andelen uføretrygdede som er i jobb, opplyser Alne til Infotjenester.

Kan være ulike grunner

Forskeren sier det kan være flere grunner til at det positive utslaget i antallet uføretrygdede som jobber ikke har vært større.

- En del uføre er veldig langt unna arbeidslivet, fordi det er lenge siden de har vært i jobb. Mange har veldig dårlig helse, og dermed liten eller ingen restarbeidsevne. Samtidig er det vanskelig å lage et system som tar vare på de som trenger det og som samtidig gir maksimale insentiver til å jobbe, sier Alne.

For lite kunnskap

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm tror kunnskapen om ordningen som ble innført i 2015 er lav. 

- Vi får stadig henvendelser på vår fagsupport fra arbeidsgivere som stiller spørsmål ved hvor mye uføre arbeidstakere kan jobbe uten å tape penger eller miste uføregraden. Enkelte arbeidstakere frykter nok fortsatt at de vil miste rettigheter eller tape penger ved å jobbe for mye, selv om den risikoen nå er borte, sier Brostrøm.

Alt arbeid vil lønne seg

Brostrøm sier uføre arbeidstakere nå i praksis kan jobbe fullt i 10 år uten å risikere at uføregraden blir redusert.

- Samtidig vil arbeidstakeren alltid få mer utbetalt ved å jobbe enn ved å bare motta uføretrygd. Hvor mye trygden blir avkortet vil avhenge av hva den ansatte tjente i forkant av at han eller hun ble ufør. Jo mer lønn i forkant, jo mer vil det lønne seg å jobbe, sier Brostrøm.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: