- Vet ikke at de kan friskmelde seg selv

Nye tall fra NAV viser at 6 av 10 arbeidstakere blir friske på en mandag. Dette tyder på at mange ikke kan regelverket godt nok, sier Infotjenesters rådgiver.
schedule mandag 18. desember 2017

Når en arbeidstaker blir sykmeldt skriver legen gjerne ut en sykmelding som varer ut uken, slik at den sykmeldte har sin første arbeidsdag på en mandag.

Hele 60 prosent av de som er sykmeldt kommer tilbake på jobben i begynnelsen av uka, kommer det frem i en ny Infografikk NAV har publisert.

Påfallende tall

Tallene er påfallende, mener Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

- Disse tallene tyder først og fremst på at mange kjenner for dårlig til regelverket rundt sykmelding, og bare forholder seg til den sykmeldingsperioden legen har fastsatt i begynnelsen av sykefraværet. Det er usannsynlig at så mange er 100 prosent syk på fredag og 100 prosent frisk den påfølgende mandagen, sier Brostrøm.

Han understreker at NAV ikke har opplyst hvor mange som har vært gradert sykmeldt den siste fredagen i sykefraværet. 

Kan friskmelde seg selv

Infotjenesters rådgivere bruker mye tid på å hjelpe norske arbeidsgivere med sykefravær, og noe de minner ofte om, er at en sykmelding fra legen er veiledende basert på den kunnskapen legen har hatt på sykmeldingstidspunktet.

- Legen skriver en sykmelding på begynnelsen av et sykefravær, og anslår da hvor lenge den ansatte bør være borte fra jobb. Det er imidlertid ofte vanskelig å vite hvordan sykdommen vil utvikle seg, og arbeidsevnen kan bli bedre underveis i sykefraværet. Dersom den ansatte blir raskere frisk enn legen har anslått, har han eller hun full anledning til å friskmelde seg selv helt eller delvis, sier Brostrøm.

Snakk sammen

Et av de enkle, men gode, rådene Infotjenesters rådgivere gir for god oppfølging av sykefravær, er å snakke mer sammen.

- Ofte snakker leder med den ansatte om restarbeidsevne og mulighet for tilrettelegging den første dagen av sykefraværet. Ved å holde dialogen ved like gjennom sykefraværet, kan arbeidsgiver og arbeidstaker sammen avklare om det er endringer i arbeidsevnen som gjør at den ansatte kan komme tidligere tilbake til jobb enn det legen har anslått i sykmeldingen, sier Brostrøm.

At så mange venter til utløpet av sykmeldingen med å komme tilbake på jobb, kan tyde på at det ikke skjer så ofte.

Bestride sykmelding

Infotjenesters rådgiver understreker at selv om arbeidsgiver aksepterer en sykmelding i starten av sykefraværet, så betyr det ikke at de ikke kan bestride den samme sykmeldingen senere i fraværet.

- Dersom arbeidsgiver har grunn til å tro at den ansatte har blitt frisk nok til å jobbe helt eller delvis, eventuelt med noe tilrettelegging, i løpet av sykmeldingsperioden, er det mulig å bestride sykmeldingen og stoppe utbetalingen av sykepenger til den ansatte, avslutter Brostrøm.

 

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter