Oppfølgingsenheten Frisk velger Infotjenester på HR-systemer

Selskapene Oppfølgingsenheten Frisk, Frisk HMS bedriftshelsetjeneste, og Friskstiftelsen velger Infotjenester på HR systemer!
onsdag 15. mars 2017
Lesetid: 1 Minutt

Løsningen til Oppfølgingsenheten Frisk AS, Frisk HMS og Friskstiftelsen omfatter skybaserte løsninger for personalarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, oppfølging av sykefravær, og lederprosesser (onboarding, medarbeidersamtaler, avslutning av arbeidsforhold).

Oppfølgingsenheten Frisk gir oppfølging av mennesker på individ, gruppe og systemnivå.

Vi arbeider innenfor virksomhetsområdene: arbeidsinkludering for NAV, spesialisthelsetjeneste for Helse Sør-Øst og Helse Vest, og heldøgns omsorgstjenester for ungdom og voksne.

Vi setter spor

Vi i Oppfølgingsenheten Frisk har fokus på de som søker vår bistand, og vi legger vekt på å møte den enkelte med anerkjennelse og respekt. Slik skapes tillit og trygghet, noe som er grunnmuren for læring og utvikling. Vi jobber med arbeidsinkluderingstjenester for ulike målgrupper, vi er en moderne spesialisthelsetjeneste og innenfor omsorgtjenestene ønsker vi å bidra til å tilrettelegge for trygghet og utvikle ressurser hos mennesker i en sårbar og viktig livsfase. Vi jobber med mennesker – på individ-, gruppe- og systemnivå.

Oppfølgingsenheten Frisk ønsker å skape bærekraftige resultater. Det motiverer oss daglig – og det motiverer oss til å være i kontinuerlig utvikling.

 


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: